På oppdrag fra et enstemmig storting som ville innføre kjønnsnøytrale titler, foreslo Politidirektoratet å fjerne «lensmann» og bytte det ut med politiavdelingsleder. Det er sjelden endring av titler har skapt så mye debatt.

Direktoratet innrømmet at det var en tung sak ettersom tittelen har omtrent 900 år lang kulturell og historisk forankring i Norge.

Umiddelbart etterpå reagerte justispolitiker Jenny Klinge (Sp) kraftig, og mente vi tok avstand fra vår egen kultur og historie ved å fjerne en tung historisk tittel.

– Skaper problemer vi ikke har

I Stortinget denne uken skal politimeldingen behandles. I den forbindelse har Fremskrittspartiet bestemt seg for å forsøke å overkjøre regjeringen i saken.

I forslaget som legges frem tirsdag står det: «Stortinget ber regjeringen at prosessen om å erstatte lensmann med kjønnsnøytral tittel stanses».

– Du må omtrent være byråkrat for å tenke deg frem til at «politiavdelingsleder» er en god erstatning, sier justispolitisk talsmann Per-Willy Amundsen (Frp) og ler.

– Dette er en tittel som er et begrep med sterke røtter i norsk historie. Folk kjenner begrepet, og det har en betydning og en plass i vår kultur og som et begrep vi forholder oss til, sier han.

Amundsen håper Senterpartiet, som har markert motstand til tittelen med brask og bramm, blir med på vedtaket i Stortinget.

– Det skaper forvirring når du fjerner et begrep som så mange har et forhold til. Hvorfor skal vi bruke så mye tid på å løse et problem som ikke eksisterer?

– Tittelen kan vel føre til at kvinner vegrer seg for å søke til stillingen?

– Overhodet ikke. Det er et stort tilfang av kvinnelige søkere på politihøyskolen. Masse kvinner i politiet. Det er ikke en reell problemstilling. Selvsagt kan man være en kvinnelig lensmann. Det folk ikke forstår er at begrepet «mann» i denne sammenheng har ingenting med kjønn å gjøre - men brukes om «menneske».

Vil legge ned politidirektoratet

I tillegg foreslår Frp å legge ned Politidirektoratet som har drøyt 300 ansatte.

– Vi bruker for mye penger på byråkrati. Pengene burde i større grad gå til operativt politi, fremfor enda flere byråkrater, sier Per-Willy Amundsen.

Da han var justisminister fikk han Frp med på å en snuoperasjon for å opprettholde direktoratet. Og nå får han partiet til å snu tilbake igjen.

– Det var i begynnelsen av politireformen. Da måtte vi ha politidirektoratet. Nå er reformen mot avslutning. Da er det også på tide å legge ned direktoratet.

Han mener Politidirektoratet har bidratt til mer byråkratisering av politiets oppgaver, at de ikke følger opp vedtak fra Stortinget, og at prosjekter de jobber med går langt over budsjett.

– Det er færre politidistrikt enn da reformen begynte. Det vil gjøre det enklere å styre politiet direkte fra departementet.

Les også: Kraftige reaksjoner etter fjerning av «mor» i lovverket: – En mann med penis kan ikke føde barn

Allerede finnes det en egen politiavdeling i Justis- og beredskapsdepartementet. De står over Politidirektoratet.

– Mitt største problem med Politidirektoratet er at jeg merker at stortingsvedtak vris og vendes på før det kommer seg helt ned til distriktene og politiet som står der ute.

– Har du eksempler på det?

– Det har jeg. Et eksempel er at Stortinget har ønsket å styrke det operative politiet som befinner seg ute. Det er ikke i stor nok grad blitt gjort. I stedet har det blitt flere politi på kontor. Det er mange viktige funksjoner der også, som etterforskere og bekjempelse av datakriminalitet. Men vi trenger langt flere politifolk der ute, i patruljebiler og som er nær folk - og synlige, sier Amundsen.

– Hvem skal gjøre oppgavene Politidirektoratet nå har ansvar for?

– Det er allerede større politidistrikt og vi har en politiavdeling i Justisdepartementet. De klarer denne jobben fint uten et direktorat i tillegg, sier Amundsen.