Et utvalg ledet av stortingspolitiker Peter Christian Frølich foreslår at partiet skal gå inn for å «omstrukturere og deregulere drosjenæringen, herunder å fjerne løyvekravet i tråd med ESAs påpekninger».

– I realiteten betyr det at alle som oppfyller visse kriterier, blant annet god vandel, skal kunne få løyve. I dag er løyvene eksklusive gjennom antallsbegrensningen. Hvis den blir fjernet, vil det i realiteten si at vi opphever løyvesystemet, ser Frølich til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Frølich mener at drosjesystemet i Norge verken er bra for sjåfører, kunder, samfunnet eller miljøet, og mener at Norge har Europas, og kanskje verdens dyreste drosjemarked.

Han peker også på at EFTAs overvåkingsorgan ESA har gitt Norge refs for ikke å sikre like konkurransevilkår i drosjenæringen.

Et slikt frislipp vil blant annet kunne føre til at det omstridte Uber kan komme tilbake på markedet i Norge.

Forbundsleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, er sterk motstander av forslaget som han mener vil føre til dårligere arbeidsforhold for drosjesjåfører og høyere pris for kundene.

– Vi mener vi må ha en strukturert og god næring, der det er mulig å leve av jobben. Overetablering i markedet er det allerede i Oslo i dag. Resultatet er et dårligere produkt for kunden, mener Trevland.

(©NTB)