Gå til sidens hovedinnhold

Nytt innsatsteam i Ullern bydel

Fra 1. april skal et innsatsteam stå klart i Bydel Ullern. Utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal få hjelp i ekspressfart.

Ullern: Bydel Ullern setter opp et innsatsteam bestående av fire kvalifiserte hjelpere som står klare til å yte hjelp til dem med spesielle omsorgsbehov.
Målgruppen er utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Innsatsteamet er en styrking av hjemmetjenestene. Teamet kan trå til på kort varsel og yte hjelp i hjemmet, uten at man teller minutter og timer for de forskjellige arbeidsoppgavene, sier leder av søknadskontoret, Giske Edvardsen.
Det dreier seg om praktisk jobbing med flere innsatsområder samtidig. Det kan være alt fra å tilrettelegge hjelpemidler til arbeidsoppgaver som handling, vask av bolig, gå på butikken og så videre, samt yte helsemessige tjenester, sier prosjektleder Bente Nodland.

Massivt inn

Innsatsteamets tjenester kan variere fra ett besøk til tre-fire uker, før brukerne er inne i det vanlige tjenesteapparatet. Mange har et lavt funksjonsnivå når de kommer hjem fra sykehus. Derfor går vi massivt inn en periode for å hindre at brukeren får en ny innleggelse etter kort tid, sier Edvardsen.
Dette er først og fremst en hjelp til dem som har forutsetning for å klare seg hjemme over lengre tid og som ønsker fortsatt å være hjemme. Innsatsteamet skal ha helsefaglig kompetanse og bidra til trygghet og forutsigbarhet ved hjemkomst fra sykehus, eventuelt korttidsopphold, sier Nodland.

Tett samarbeid

Praksis viser også at mange kommer seg fortere når forholdene er lagt til rette i hjemmet, enn når de havner på institusjon. Vi vil ha tett samarbeid med sykehus og pårørende før brukeren kommer hjem. Det er viktig at behovene er kjent før teamet trår til. Det er søknadskontoret som tar avgjørelsen vedrørende hjelpebehovet, sier Edvardsen.
Bydelen håper at satsingen vil føre til at færre sykehjemsplasser blir tatt i bruk og da særlig korttidsplassene.
Erfaringene med innsatsteam i andre bydeler er gode med hensyn til reduksjon av behovet for sykehjemsplasser, men først og fremst er bedre tjenester for den enkelte bruker som står i fokus, sier Edvardsen.

Brette opp ermene

I disse dager søker Bydel Ullern medarbeidere til det nye teamet.
Vi søker fire personer fordelt på tre hele stillinger. Vi søker to sykepleiere, en hjelpepleier og en ergoterapeut. Disse må være villige til å brette opp ermene og være innstilt på ulike oppgaver, sier Nodland.
Informasjon om stillingene fås ved henvendelse Søknadskontoret i Bydel Ullern eller bydelens nettsider: www.bydel-ullern.oslo.kommune.no

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag