I starten av koronapandemien var det mye snakk om mutasjoner av koronaviruset sars-cov-2, og hvorvidt en mutasjon kunne gi et mildere eller verre sykdomsforløp. Her snakker vi om virulens, altså virusets evne til å forårsake alvorlig sykdom.

I en fersk studie som er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, er det gjort interessant funn knyttet til et mutert koronavirus som ble påvist i Singapore.

I begynnelsen av koronapandemien ble det påvist en smitteklynge i Singapore med en mutert variant av koronaviruset, hvor det manglet DNA-biter fra to gener – såkalte delesjoner.

Forskere i Singapore bestemte seg for å gjøre nærmere undersøkelser av det muterte viruset, den såkalte 382-varianten, og se hva slags konsekvenser delesjonen hadde.

Forskerne observerte pasienter med den muterte virusvarianten og pasienter med den naturlige varianten.

Les også: Sverige: Koronatallene flater ut, men i et område øker de

131 koronasmittede pasienter fra syv forskjellige sykehus i Singapore ble undersøkt i tidsperioden 22. januar til 21. mars. 92 av pasientene var smittet med den naturlige varianten, mens 29 var smittet med den muterte 382-varianten. Ytterligere 10 pasienter hadde påvist smittet med en kombinasjon av både den naturlige varianten og den muterte varianten.

Les mer: Oppsiktsvekkende funn: - New Yorks dødstall under korona og spanskesyken er sammenlignbart

Mildere sykdomsforløp

Funnen viser at pasienter med 382-varianten også kunne utvikle lungebetennelse. Men ingen av pasientene som hadde det muterte viruset, trengte ekstra oksygentilførsel.

Mens 26 av de 92 pasientene med naturlig koronavirus (28 prosent) trengte oksygentilførsel, ifølge studien.

«382-varianten av sars-cov-2 ser ut til å være assosiert med mildere infeksjon,» lyder studien.

Les: Forskere blir stadig mer optimistiske rundt korona-immunitet

Studien viser også at den muterte varianten framkaller en mer robust immunrespons (aktivering av immunsystemet ved infeksjon), skriver Reuters.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra ulike institusjoner i Singapore, som Det nasjonale senteret for smittsomme sykdommer, Duke NUS Medisinskole og Byrået for vitenskap, teknologi og forskning.

Forskerne sier funnene vil spille en rolle for videre vaksineutvikling og behandling av covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset.

- De første overbevisende funnene

Den muterte varianten stammer trolig fra Wuhan, byen der koronautbruddet oppsto, og ble eksportert til blant annet Singapore der den ble spredt videre via personsmitte.

- Denne studien gir oss de første overbevisende funnene som viser at en observert genforandring (mutasjon red.anm.) i sars-cov-2 påvirker alvorlighetsgraden på sykdomsforløpet hos pasienten, sier professor Gavin Smith ved Duke NUS i en uttalelse, ifølge Reuters.

Les også: Høie: - Tror de første vaksinedosene kommer på nyåret

En ekspert som Reuters har snakket med, sier at virusmutasjoner kan være en «bra ting. Det er fordi virus har en tendens til å bli mindre virulente (forårsake mildere sykdom), men mer smittsomme, når de muterer – hvilket i beste fall vil kunne bety at flere blir smittet av en ufarlig virusvariant.

Den nye muterte 382-varianten av viruset har imidlertid ikke blitt påvist siden mars måned, trolig som følge av smitteverntiltak, skriver Nature.

Alder og underliggende sykdommer

Forskerne har også justert for alder og underliggende sykdommer i sine observasjoner.

«Det kliniske utfallet var betraktelig bedre hos pasienter som var smittet med 382-varianten enn dem med den naturlige varianten. Slev om røntgenobservasjoner av brystet viste tilsvarende like nivåer av lungebetennelse for de tre gruppene, var det færre pasienter som trengte oksygenstøtte blant dem i 382-gruppen (0 prosent) enn dem som hadde en kombinasjon av 382-varianten og den naturlige varianten (30 prosent), samt de med bare den naturlige varianten (28 prosent). Etter å ha gjort justeringer for alder og underliggende sykdommer, hadde pasienter med 382-varianten mindre risiko for å utvikle hypoksi (tilstand hvor tilførselen av oksygen til et vev eller en organisme er utilstrekkelig i forhold til oksygenbehovet cellene har) sammenlignet med dem som hadde det naturlige viruset,» lyder studien.