Forrige uke var det fire knivstikkinger i og like utenfor Oslo.

Tall fra Oslo politidistrikt viser at det siden januar 2020 har blitt gjort 175 anmeldelser for fysisk vold med stikkvåpen. Det vil si 12 anmeldelser i måneden, eller litt mer enn én hver tredje dag.

Tallene får Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich, til å reagere.

– Hver gang du hører om en knivstikking, så kan du banne på at det kommer nye knivstikkinger i kjølvannet. Gjengene er preget av en middelalderlogikk hvor man skal hevne og markere seg. Det er en ond spiral som vi må sette en endelig stopper for.

– Oslo-bydelene tilhører folk og ikke disse gjengene! Selv om denne situasjonen er ille, så kan vi få den under kontroll hvis vi setter inn de rette tiltakene. Tiden for å svare på gjengproblemene med kun kulturhus og fritidsklubber er over, sier han.

Mandags kveld kom det en ny knivstikking i Oslo.

Les også: Her ble den antatte gjerningsmannen pågrepet

175 anmeldelser

Tallene fra Oslo-politiet viser at januar - oktober 2020 var en periode preget av mye knivvold, med 10-17 anmeldelser hver måned. 2021 har hatt færre hendelser, med 20 anmeldelser etter årets tre første måneder.

Kommunikasjonsrådgiver Martine Laeng i Oslo politidistrikt sier i en e-post til Nettavisen at tallene for april ikke er klare. Men før april var antall knivanmeldelser i 2021 på et lavt nivå.

– Perioden fra og med januar 2020 til og med oktober 2020 kan sies å være preget av et jevnt høyt antall anmeldelser per måned. I de tre første månedene i 2021 har antallet vært relativt lavt sammenlignet med månedene i 2020.

Tar grep

Knivangrep er ofte tilknyttet kriminelle gjenger, og regjeringen jobber med en rekke tiltak mot gjengkriminaliteten.

Les mer: Butikkansatt kritisk skadd med stikkvåpen i Oslo

Disse skal etter planen behandles over sommeren, men etter de nye episodene i Oslo-regionen håper Frølich at regjeringen og justiskomiteen kan jobbe sammen for å få fortgang i prosessen.

– Jeg har et håp om at justiskomiteen kan vise handlekraft og iverksette en del av forslagene allerede før sommeren. Med full respekt for at komiteen allerede har mye arbeid på bordet.

– Hva vil du si til Oslos befolkning?

– At samfunnet slår tilbake igjen. Det kan folk være trygge på, sier Frølich og lister opp tiltakene som ligger på arbeidsbenken til justisdepartementet:

  • Forbud mot deltagelse i kriminelle gjenger
  • Regler som gjør det lettere å beslaglegge eller inndra kriminelt utbytte
  • Macheteforbud
  • En egen handlingsplan mot ungdoms- og gjengkriminalitet
  • Forbud mot deling av voldsvideoer
  • Nye politiansatte i Oslo som skal jobbe inn mot utsatte områder

Flere av tiltakene har som mål å gi politiet flere strenger å spille på i kampen mot gjengene. Foreløpig er forslaget om deling av voldsvideoer det eneste som skal behandles før sommeren.


Slutter folk å være med i gjenger fordi gjengdeltakelse blir ulovlig?

– Det er et godt spørsmål. Det gir oss hvert fall en lovhjemmel å bruke når vi tar dem i fersk gjerning. Så får vi se om de ombestemmer seg etter et opphold i fengsel.

Perioden fra og med januar 2020 til og med oktober 2020 kan sies å være preget av et jevnt høyt antall anmeldelser per måned. I de tre første månedene i 2021 har antallet vært relativt lavt sammenlignet med månedene i 2020

– De er nøkkelen til fremgang

Frølich trekker fram de seks nye politijuristene som blir ansatt i Oslo.

– Politiet i Oslo får nå flere politijurister på dekk. Man stjeler ikke overskrifter med å snakke om politijurister, men de er mye av nøkkelen for å sikre en rask straffeforfølgelse.

Oslo politidistrikt får også nye ansatte som skal jobbe i utsatte områder. De skal være generelle politibetjenter, og ikke en egen gjengenhet, men de skal ha fokus på forebygging og bekjempelse av gjengkriminalitet.

Men Frølich legger til at man ikke kan gjøre jobben med operativt politi alene. Man trenger også juristene.

– Mye av nøkkelen her er rask straffeforfølgelse. Det oppmuntrer gjengene hvis de ikke hører noe på tre måneder etter å ha blitt arrestert, før de så blir innkalt til en samtale. De må føle effekten av lovbruddet raskt, og da er politijurister helt avgjørende.