Gå til sidens hovedinnhold

Nytt rekordår for kollektivtrafikken

Ikke siden krigen og de første etterkrigsårene har så mange reist med buss, bane og trikk i Oslo som i 2006.

Groruddalen: Det ble foretatt hele 171,5 millioner enkeltreiser med kollektivtrafikken i Oslo i fjor. Økningen i forhold til 2005 er på 7 millioner reiser, eller 4,3 %.
Kollektivtrafikken har hatt en jevn vekst de siste årene, godt hjulpet av et økende folketall i hovedstaden. I forhold til 2005 har i tillegg hyppigere avganger på trikken, den nye T-baneringen og en rekke tilbudsforbedringer i busstrafikken bidratt til ytterligere vekst.
Den prosentvise økningen var størst på trikk og buss, som begge hadde en passasjervekst på 6,1 %. T-banen hadde 1,3 % flere reiser enn året før.

Nye vogner

Tirsdag fortalte administrerende direktør i Sporveien AS, Kjell Knarbakk, at innfasing av nye T-banevogner skjer først på linje 5 Storo-Vestli.
Dette er en ordentlig seier for Groruddalen, sier Andreas Behring (SV).
Bystyrerepresentanten, oppvokst på Stovner, har brent for saken i mange år, helt siden kommunen bestemte seg for å kjøpe inn nye vognsett.
Groruddalen har den tyngste trafikken i hele Oslo.
Det er viktig for Oslo Sporveier å få opp et kjempetilbud for Groruddalen, sier Behring.
Han håper at de nye vogner skal gjøre at T-banen på linje 5 går dobbelt så ofte.
Kjell Knarbakk informerte at Sporveien har lenge fått klage fra publikum på grunn av forsinkelser i 2006. Dette skjedde spesielt i først kvartal 2006. Med de nye T-banevogner håper Sporveien å få fornøyde kunder.

Reisegarantien virker

I Sporveiens budsjett for 2007 er det forutsatt en takstøkning på 1,7 % fra 1. mars. Denne økningen gjennomføres uten å belaste Sporveiens faste og mest trofaste kunder. Brukere av flerreisekort eller periodekort får ingen prisøkning. De er kun enkeltbillett som økes fra 20 til 22 kroner
Sporveien refunderte drosjeregninger for 2,4 millioner kroner i 2006. I 2006 ble refusjon gitt 13.611 ganger, og det ble utbetalt i alt 2,4 millioner kroner. Nivået var betydelig høyere i 2006 enn året før, men likevel lavere enn i 2004, da drosjerefusjon ble gitt 14.816 ganger.
Det er T-banen som ligger på refusjonstoppen, med 1,9 millioner kroner i 2006. Om lag halvparten av dette beløpet påløp under de ekstremt vanskelige snøforholdene i februar og mars.
Problemuken med ekstraordinær vognmangel i november påførte T-banen ca. 50.000 kr ekstra i drosjeutgifter i forhold til en gjennomsnittsmåned.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai