Under helgas landsmøte på Hamar blir SV det fjerde partiet på kort tid som går inn for å gi kvinner en sterkere rett til å ta abort.

Landsstyret, SVs øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene, har innstilt på ny politikk som avskaffer abortnemndene til fordel for andre rådgivende tjenester.

Et mindretall på åtte medlemmer har tatt dissens, og går inn for selvbestemt abort til uke 22. Slik lyder forslaget:

«Kvinnen skal selv bestemme om hun vil ta abort fram til det som er satt som grense for lovlig abort i dagens lov, definert ved levedyktighet. I gjeldende forskrift er dette satt til uke 22».

Leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, forklarer forslaget til Nettavisen.

– Det er et behov for at SV skal være veldig tydelige på dette med selvbestemt abort. Særlig fordi det er krefter som ønsker å innskrenke denne rettigheten, sier hun og henviser til regjeringspartiet KrF sitt ønske om å utvide reservasjonsretten til helsepersonell.

– Det har vært flere tilfeller de siste årene hvor kvinner over hele landet har mobilisert kraftig for sine rettigheter, og der må vi være veldig tydelige på at det er kvinnens rett til selvbestemt abort som må styrkes.

Les også: Lan Marie Berg i strupen på Arbeiderpartiet: – Bakvendt og gammeldags

Holmås er klar på at forslaget handler om kvinnens rett til selvbestemmelse, og vil ikke bety en endring i definisjonen av levedyktighet.

– Det er satt en grense i dagens lov hvor levedyktighet for fosteret er definert ved uke 22. Den grensen ønsker vi ikke å utfordre.

Flere vil utvide

Rødt er det eneste partiet i landet som har vedtatt fri abort til uke 22.

Arbeiderpartiet og MDG har begge gått inn for fri abort til uke 18 på sine landsmøter.

I VG denne uka svarte SV-leder Audun Lysbakken utydelig på et spørsmål om han selv støtter fri abort fram til uke 22.

– Vi er tydelig for en utvidelse av selvbestemmelsen, på linje med det som Ap har gått inn for i helgen. Så ønsker vi å fjerne nemndene. En av de tingene landsmøtet skal diskutere nå er hvordan det skal gjøres for den lille perioden og de få abortene som er etter uke 18, sier han.

– Hårreisende

Denne uka tok stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til talerstolen for å sable ned Aps forslag om fri abort til uke 18.

– Det er hårreisende, og så uendelig, uendelig trist at noen kan foreslå så radikal politikk som fullstendig mangler respekt for det ufødte livets menneskeverd.

– En abort vil aldri bare handle om kvinnen kropp. Det handler alltid om to liv.

Det gjøres færre aborter

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet, utgitt i mars, utgjorde svangerskapsavbrudd mellom uke 19 og 21 kun 1,3 prosent av totale aborter i 2020, da det ble gjennomført 142 slike.

De siste 10 årene har antatte aborter mellom uke 19 og 21 ligget mellom 120 og 170 i året, med et snitt på 135.

Det totale antallet aborter har vært synkende det siste tiåret. Fra over 15,000 i 2011 og 2012, til rett over 11,000 i 2020.

– Fullverdig liv

Statsråd og nestleder i KrF, Olaug Bollestad, reagerer på forslaget fra SV.

– Dette forslaget svekker barnets rettsvern. Politikken i Norge i dag gir fosteret et rettsvern etter uke 12, og dette vernet vil svekkes med forslag om fri abort både til uke 18 og til uke 22.

– Det er viktig for meg å snakke med innestemme i abortdebatten fordi man snakker om valg som er eller har vært veldig vanskelig for mange kvinner. Samtidig gjelder dette også det ufødte barnets rettigheter.

Jordmorforeningen er skeptisk

Kari Aarø, leder i Jordmorforeningen, tror flere av hennes medlemmer vil ha en skepsis til fri abort til uke 22.

– Jordmødre vil ha delte meninger i denne saken, men de fleste jordmødre vil nok synes at det er vanskelig med en grense på uke 22.

– I utgangspunktet ønsker vi så få aborter som mulig, men vi mener selvbestemt abort er en viktig rettighet kvinnen har, sier Aarø, som understreker at jordmorforeningen uansett vil forholde seg til gjeldende lover og regler.

Hva er tilstanden til fosteret i uke 22?

– Det er fortsatt litt for tidlig til å redde de nyfødte, som er mer vanlig i uke 24.

Bollestad, som før hun ble heltidspolitiker jobbet som sykepleier i rundt 20 år, tror en del helsearbeidere vil ha vanskelig for å støtte en utvidelse av kvinners rett til selvbestemmelse.

– Jeg har erfaring som sykepleier, og jeg tror mange helsearbeidere vil synes dette er ganske krevende. I uke 18 er fosteret kommet langt i utviklingen mot et levedyktig barn. I uke 22 er det snakk om dager før barnet kunne overlevd utenfor livmoren. Ved en prematur fødsel i uke 23 vil legene i dag jobbe for å redde barnets liv, og i andre land har de også klart å redde liv før uke 23.

– Det er et fullverdig liv?

– Ja, det er det. Vi har sett at det er fullt mulig med den kunnskapen vi har, å redde barn helt ned til uke 23 og at barnet overlever uten store skader.

– Utfordrer ikke grensen

Eidsvoll i SV er klar på at partiet ikke ønsker å utfordre lovens grense for levedyktighet.

– Det er satt en grense i dagens lov hvor levedyktighet for fosteret er definert ved uke 22. Den grensen ønsker vi ikke å utfordre.

Olaug Bollestad mener at vi i uke 22 snakker om et fullverdig liv. Er ikke uke 22 veldig nær den gradvise overgangen til levedyktighet?

– Da viser jeg til det som i dagens lov er satt som grense for levedyktighet - nemlig uke 22. Den grensen ønsker ikke vi å utfordre. Det er det i så fall Olaug Bollestad som ønsker å utfordrer, og ikke oss, sier hun og hinter mot KrFs ønske om innskrenkninger i abortloven.

– Spørsmålet er hvem som skal bestemme det. Det er hennes liv og hennes kropp det gjelder, og vi i SV mener at det er kvinnen selv som er skikket til å ta beslutningstre om å bære fram et barn, avslutter Eidsvoll.

SV skal ta et nytt standpunkt til abortloven under helgens landsmøte.