Helsereformen, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i 2010. Men på grunn av massiv motstand i Kongressen har det tatt nesten fire år å få den iverksatt.

Men 1. januar ble altså reformen iverksatt. Fra nå av er det obligatorisk for de aller fleste amerikanske statsborgere å ha en sykeforsikring. Hvis ikke kan man bli bøtelagt.

Sykeforsikringen skal også dekke forebyggende tiltak som vaksiner og prevensjonsmidler.

I siste minutt ga høyesterettsdommer Sonia Sotomayor to organisasjoner med nære bånd til den romersk-katolske kirken fritak fra å måtte betale for prevensjonsmidler.

I alt 47 millioner amerikanere sto ved årsskiftet uten helseforsikring og sto i fare for å måtte dekke sykehusutgiftene av egen lomme hvis helsa skulle svikte. Obamas omstridte helsereform har som mål å senke andelen uten forsikring. De fleste amerikanere får sin helseforsikring gjennom jobben. (©NTB)