Det opplyser familien til NTB.

Bondevik døde på lindrende enhet ved Drammen helsehus etter lengre tids sykeleie.

Odd Bondevik var født 20. juni 1941 i Sauda og var sønn av KrF-politiker Kjell Bondevik. Han var biskop i Møre i nesten 17 år, fra november 1991 til han gikk av 1. mars 2008. Fra 1998 til 2002 var han også Den norske kirkes preses.

Odd Bondevik markerte seg på den konservative fløyen i kirken. Bondevik var motstander av kvinnelige prester, men skiftet syn. I 1996 gikk han offentlig ut med sitt nye standpunkt.

– Redelig

Han var også en motstander av homofile prester og sto fast på dette gjennom hele sin tid som biskop. Han ble oppfattet som en sympatisk og redelig person, også av sine motstandere i de kontroversielle sakene i kirken.

Bondevik markerte seg også i saker utenfor kirken, blant annet hadde han sterke synspunkter i miljøsaker. Han tok til orde for sivil ulydighet mot det planlagte gasskraftverket på Mongstad dersom det ikke fikk CO2-rensing fra første dag. Han ville at flomlyset på kirkebygningene skulle slås av i perioder med en anstrengt energisituasjon, som en symbolhandling. Han ønsket også en alternativ reisegodtgjørelse for å redusere bilbruken blant kirkens ansatte.

Uenig med fetteren

Odd Bondevik tilkjennega også et klart syn i forkant av den amerikanske invasjonen i Irak i 2003.

– Reflekterte kristne vil trekke en annen konklusjon enn å gå til krig mot Irak, sa Odd Bondevik.

Hans fetter, Kjell Magne Bondevik, var da statsminister i Norge. Biskopen advarte sin fetter mot å innlemme Norge i krigshandlingene i Afghanistan. Familiære hensyn stengte ikke for biskopens engasjement mot regjeringen i denne saken.

Odd Bondevik hadde bakgrunn som misjonsprest i Japan, da han i 1978 ble generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS) i en alder av 37 år. Han hadde vært toppleder i misjon og kirke i 30 år da han gikk av med pensjon, nesten 67 år gammel.

Giftet seg

Etter å ha vært toppleder i misjon og kirke i 30 år, syntes han det var greit å bli pensjonist. Den 20. juli 2012 giftet Odd Bondevik seg endelig med Wenche Yamamoto etter å ha holdt forholdet skjult i 25 år fordi hun var skilt. De fikk to år sammen som ektefolk før han døde lørdag ettermiddag.

I hele sitt liv levde Odd Bondevik på en nøktern måte. Han levde i tråd med de miljøidealene han satte seg, og brukte gjerne beina når han skulle bevege seg i Molde. Han satte stor pris på naturen, og var ofte å se på fottur. (©NTB)