I rapporten, som blir lagt fram tirsdag, uttrykkes det særlig bekymring for antallet unge nordmenn som står utenfor arbeidslivet. Rapporten er basert på Pisa-undersøkelsen fra 2012.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) peker på tolv faktorer. Blant annet heter det at 400.000 nordmenn får laveste score i basisferdighetene lesing og regning. I tillegg nevnes høyt frafall i videregående opplæring og det faktum at Norge er landet i OECD med høyest sykefravær.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) mener noe av problemet skyldes at et flertall Nav-klienter blir vurdert som 100 prosent uføre.

- Vi må gradere trygdeytelsene mer enn vi gjør i dag. Nav må også utforme riktigere avklaring overfor den enkelte og sørge for at vi får tatt i bruk evnene til disse personene på en bedre måte, sier Eriksson til VG.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener rapporten peker på svakheter i det norske utdanningssystemet. (©NTB)