Gå til sidens hovedinnhold

Øker satsningen rundt Coral-feltet

Det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras har økt satsningen på lete- og produksjonslisensene i området som blant annet omfatter Northern Oil-feltet Coral

Petrobras har nå giret opp satsningen i området rundt BS-3 lisensen i den sydlige delen av Brasils kontinentalsokkel i Santos-bassenget. Det er ikke mer enn et år siden selskapet bektraktet ville bygge ned satsningen i området.I den siste lisensrunden tok statsoljeselskapet alle letelisensene i området rundt BS-3 lisensen, hvor Northern Oil har en eierandel på 27,5 prosent. I tillegg har oljeselskapet i løpet av september dannet en egen driftsenhet for interessen i den sydlige delen av sokkelen. Det melder regionsavisen for delstaten Santa Catarina.Organisasjonen som er under etablering i byen Itajaí har nå to produserende felt under forvaltning, nemlig Coral-feltet på BS-3-lisensen og gassfeltet Merluza, i tillegg kommer de ikke utbygde feltene Estral do Mar og Sea Horse på BS-lisensen.Totalt er produksjonen i dag på 14.000 fat pr. dag, hvor Coral står for omkring 12.000 fat pr. dag ifølge Petrobras. Selskapet opprettholder planene om å nå 20.000 fat pr. dag på Coral innen utgangen av året. Det jobbes med å sette en tredje brønn i produksjon.Videre skal den nye organisasjonen legge frem en utbyggingsplan for Sea Horse innen februar neste år, i tillegg til at det forventes at Estrela do Mar kan komme i produksjon med omkring 6.000 fat pr. dag innen 2005.Den nye organisasjonen har fått ansvaret for å både drift og videre utvikling av lisensene i området. Totalt er det omkring 220 ansatte i den nye organisasjonen.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene