Antall selvmord i Japan har økt drastisk under korona-pandemien. Selvmordsraten i landet har økt for første gang på elleve år.

Nå har den japanske regjeringen tatt grep og opprettet en egen ensomhet-ministerpost.

Tetsushi Sakamoto tiltrådte den nyopprettede ministerposten 12. februar.

Les om hva vi vet om norske tall lenger ned i saken

Under sin aller første pressekonferanse som nyslått ensomhet-minister, uttalte Sakamoto at Japans statsminister Yoshihide Suga ønsket at han skulle adressere en rekke nasjonale spørsmål som blant annet «økningen i antall selvmord blant kvinner under pandemien», melder CNN.

- Kvinner lider mer av isolasjon enn menn, og antall selvmord er en økende trend, sa han på en pressekonferanse forrige uke, ifølge The Japan Times.

Les også: - En myte at det er flere selvmord i julen enn resten av året

- Suga har instruert meg til å undersøke saken og fremme en omfattende strategi ved å koordinere med andre relevante ministere, sier Sakamoto.

- Jeg håper på å få iverksatt tiltak som kan forhindre sosial ensomhet og isolasjon, og styrke bånd mellom folk, sier Sakamoto.

I tillegg har den japanske regjeringen opprettet en egen «stab innad i regjeringen med mottiltak for isolasjon og ensomhet», som skal håndtere problemstillinger som selvmord og barnefattigdom, noe som har økt under pandemien.

Japan har påvist 460.000 smittetilfeller og 7577 koronadødsfall. Landet har så langt delt ut 5000 vaksinedoser.

I motsetning til andre land, blir selvmordstallene i Japan bearbeidet hver eneste måned, melder BBC. På den måten makter de å se om hvorvidt det er en direkte økning i antall selvmord underveis i pandemien.

OBS! Onsdag er det pressekonferanse om korona-situasjonen i Norge klokka 14.00. Se PK-en direkte og følg med på Nettavisen her. Vi dekker også den svenske korona-pressekonferansen som går onsdag.

- Andre land vil kunne oppleve lignende

I 2020 var det en økning på antall selvmord i Japan for første gang på elleve år. Mens selvmordsraten minket noe for menn, økte den imidlertid med hele 15 prosent for kvinner. Og bare i løpet av oktober måned i fjor, økte selvmordsraten for kvinner med hele 70 prosent sammenlignet med samme periode året før, melder BBC. 879 japanske kvinner tok sitt eget liv denne måneden.

- Vi hadde ikke engang en lockdown, og innvirkningene av covid er minimal sammenlignet med andre land. Likevel opplever vi denne store økningen i antall selvmord, uttalte førsteamanuensis Michiko Ueda i statsvitenskap og økonomi ved Universitetet i Waseda i fjor høst.

- Det antyder at andre land vil oppleve lignende eller enda større økning i antall selvmord i framtiden, sa hun.

Les også: Mistet sønnen: - Selvmord er de uoppklarte dødsfallene

- Kvinner rammes verst av pandemien

Michiko Ueda fortalte i et intervju med BBC i fjor høst at det hovedsakelig er unge kvinner som er rammet verst sosioøkonomisk under pandemien.

- Saken med koronapandemien er at næringene som rammes verst, er de næringene som betjenes av kvinner, som turistindustrien, detaljhandelen og matindustrien, sier Ueda.

- Det er mange kvinner som ikke gifter seg lenger. De må forsørge seg selv, og de har ikke faste jobber. Så når noe sånt skjer, blir de naturligvis rammet veldig hardt. Det er svært mange arbeidsplasser som har gått tapt blant folk uten permanent jobb de siste åtte månedene, sier hun.

Vold i hjemmet blir også trukket fram som en mulig årsak til økningen av selvmord blant japanske kvinner.

Fram til november i fjor var det registrert 17.000 dødsfall i Japan som ble knyttet til selvmord, ifølge CBSNews.

Japan har 16 selvmord per 100.000 innbygger, noe som er det høyeste tallet blant alle G7-landene.

Selvmord under pandemien i Norge

I Norge er det Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister som fører statistikk over antall selvmord. Statistikken for 2020 – som er et helt ekstraordinært år grunnet pandemien – blir ikke tilgjengelig før til høsten.

Folkehelseinstituttet hentet ut foreløpige tall for perioden mars til og med mai måned i 2020. Det er registrert 140 selvmord i denne perioden. Folkehelseinstituttet skriver at det er «lavere enn for de andre årene i perioden 2014–2018, men fortsatt innenfor hva man kan forvente ut fra tilfeldig variasjon». I 2019 var det også registrert 140 selvmord i samme periode.

Nettavisen har bedt Dødsårsaksregisteret om innsyn i foreløpige selvmordstall for 2020, men fikk til svar at det ikke var planer om publisering av foreløpige tall for dødsårsaker før juni måned.

I 2019 var det registrert 650 selvmord i Norge.