Gå til sidens hovedinnhold

Økning i antall uføre

Antall uføre har hatt en svak økning fra september i fjor til september i år.

NAV la onsdag frem tallene for uføreytelser per september 2008.

Antallet har økt med 1,5 prosent fra september i fjor. Økningen er lavere nå enn tidligere, skriver NAV på sine nettsider. Fra utgangen av september 2006 til utgangen av september 2007 var økningen på 1,7 prosent.

Størst økning blant eldre
Det er størst økning i aldersgruppen 60-64 år. Der har antallet økt med 3,8 prosent.

I Norge var 336 334 personer mottakere av en uføreytelse ved utgangen av september 2008. Det er 4841 flere enn ved utgangen av september 2007.

- Befolkningens alderssammensetning forklarer i stor grad økningen. De store etterkrigskullene er nå i en alder hvor sannsynligheten for å bli ufør er størst, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NAV.no.

Antallet mottakere av uføreytelser er økende, men veksten har avtatt siden 2004. Den prosentvise veksten og økningen i antall uføretrygdede er avtakende.

Flere kvinner enn menn
Andelen uføremottakere i befolkningen har holdt seg stabilt på elleve prosent de siste tre årene.

Det er kun i de yngste aldersgruppene hvor det er flere menn enn kvinner som mottar trygdeytelser, ellers er det flest kvinner som mottar uføretrygd. Det bor flest kvinner som mottar uføreytelser i Akershus, men mesteparten av menn som mottar uføreytelser bor i Oslo.

Den kvinnelige andelen uføre var 58 prosent ved utgangen av september. Oslo er på landstoppen når det gjelder mottakere av uføreytelser per utgangen av september 2008.

Akershus er på landstoppen med nye mottakere av uførepensjon med 1396 nye mottakere. Samlet i hele landet er det 16 065 nye mottakere av uførpensjon per september 2008.

891 personer i gruppen 18-19 år mottar uføreytelser. Av de er 365 kvinner og 526 menn.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?