Gå til sidens hovedinnhold

- Økokrim tok livet av mannen min

Det sier Joan Myhre. Mens datteren kjempet mot kreften, ble Thorbjørn Myhre straffeforfulgt av Økokrim. Han døde dagen etter at Økokrim anket straffesaken mot ham.

Takstmann Thorbjørn Myhre døde 7. desember 2012. Da stoppet hjertet som følge av flere års psykisk og fysisk overbelastning. Han ble 51 år gammel.

- Han var superdeprimert før han døde. Han forsto ikke hva han hadde gjort galt. Det var Økokrims etterforskning gjennom alle disse årene som tok livet av ham, sier enken Joan Myhre.

Hun ønsker å fortelle historien i Nettavisen for å stille spørsmål ved hvor lenge påtalemyndigheten kan straffeforfølge en person før det kommer til en avgjørelse i retten. Ektemannen ble siktet i mai 2008. 8. november 2012 ble han dømt til 1 år og 9 måneders fengsel, samt å betale 30.000 kroner som retten mente han hadde tjent på uredelig måte.

- Det er ingen tvil at denne etterforskningen tæret noe voldsomt på Thorbjørn Myhre og hele hans familie, sier advokat Kim Gerdts som var Myhres forsvarer i saken.

- Den kvernen, det enorme presset, og de umiddelbare og vedvarende konsekvensene etterforskningen fikk for hele familien påvirket i aller høyeste grad hans helse. Denne saken kvernet og kvernet i ham, sier Gerdts.

- Så tomt
- Det er så tomt, så tomt, sier Joan Myhre og holder rundt datteren Thale på Vestre Gravlund i Oslo.

26. oktober 2012 døde hennes 18 år gamle datter Thea av kreft.

7. desember 2012 døde ektemannen Thorbjørn «Tobben» Myhre.

Joan Myhre er overbevist om at den flere år lange straffeforfølgelsen tok livet av ektemannen. Beskyldninger om korrupsjon og bedrageri, og den økonomiske ruinen i kjølvannet av etterforskningen slet på ektemannen i flere år. Da datteren døde og Økokrim anket straffesaken, så ble det for mye for Myhre.

- Økokrim visste hele tiden hva vi slet med. Legen skrev flere brev til Økokrim og fortalte om Tobbens helsetilstand, sier enken.

Mangeårig slit
Thorbjørn Myhre var en av de mest brukte takstmennene i Oslo-området. I 2007 hadde han slitt med livsstilsplager som blusset opp igjen etter at han ble siktet i mai 2008, og helsetilstanden ble dårligere etter som årene gikk. Rett før han døde så opplevde han også at datteren døde av kreft. Kona mener likevel at det var Økokrims mangeårige etterforskning som slet ned ektemannen.

Myhres forsvarer, Kim Gerdts, er heller ikke i tvil om at etterforskningen var en enorm belastning for Myhre og hans familie.

Da datteren Thea ble kreftsyk i 2011, tilbød Økokrim å utsette rettssaken, men da var skaden for lengst skjedd. Etterforskningen hadde gjort at takstmannen Thorbjørn Myhre mistet kundene. Myhre jobbet som eneste takstmann i TT Eiendom som tilhører Joan Myhre. Myhre konsentrerte seg om taksering, mens kona gjorde alt det andre i firmaet. Siktelsen satte derfor en stopper for familiens inntektskilde.

Det psykiske og økonomiske presset av å bli straffeforfulgt siden 2008, hadde lagt familien i ruin. Selv datteren Thale ville at faren skulle gjennomføre rettssaken slik at han kunne tilbakevise beskyldningene og få familien på bena igjen.

- Jeg var aldri i tvil
- Han var mannen min, kollegaen min, kjæresten min og far til barna mine. Vi var sammen hele tiden og var det i alle år. Jeg sto ham bi i denne og andre saker. Jeg har aldri vært i tvil om at han ikke hadde noe med dette å gjøre, sier Joan Myhre.

- Skulle jeg gjøre meg til kjeltring for 30.000 kroner? Takst handler om tillit. Derfor er Økokrims påstander så alvorlige for meg. Samtidig opplever jeg dem som meningsløse. Jeg har mer enn nok å gjøre, og behøver ikke ta oppdrag der jeg må gå på akkord med min integritet, sa Myhre til DN i januar 2010.

Fem års kamp
Kampen startet i 2008 da Myhre ble siktet for bedrageri og korrupsjon i forbindelse med en sak som involverte Dag Verner Eriksen. Eriksen ble dømt i 2008, men Økokrim fant ingenting som kunne nagle Myhre til saken. Likevel, med siktelsen fikk Myhre et mistenkelighetens slør hengende over seg som gjorde at kundene forsvant.

- De avhørte min mann to ganger det året, og etter det skjedde lite, sier Myhre.

Ville ikke avhøre Myhre
Sent i 2008 etterlyste forsvarer Kim Gerdts bevegelse i saken fordi ingenting skjedde.

- Tobben ønsket jo å bli avhørt. Han løp nærmest etter Økokrim for å la seg avhøre. Men når ingenting skjedde, så begjærte vi ham avhørt i tingretten slik at han skulle få forklare sin uskyld, sier Gerdts.

Økokrim stoppet prosessen med rettslige avhør og sa at det ikke var nødvendig. Økokrim ville selv gjenoppta avhørene av Myhre, sa de.

- Da Tobben og jeg kom til Økokrim, så hadde de ikke noe å spørre ham om. De bare lurte på hva han hadde å si. De ville ikke presentere noen spørsmål eller si hva de ville vite, sier Gerdts som mener at Økokrim innkalte til avhør bare for å unngå rettslige avhør.

Advokaten sier at den manglende informasjonen fra Økokrim var Tobbens mare gjennom hele prosessen.

- «Hva er det jeg har gjort galt?» spurte han. Han visste hva han var siktet for. Uriktige takster og uriktige verdivurderinger på de og de eiendommene, men hva var uriktig med dem? Han visste ikke hva Økokrim mente han hadde gjort galt. Det var en Kafka-prosess, sier Gerdts.

Lagt på is
Advokat Kim Gerdts forklarer at Myhre først ble siktet for et forhold, men at saken hans nærmest ble lagt på is mens Økokrim etterforsket andre personer som drev med eiendom i dette miljøet - personer som blant andre Christer Tromsdal.

- De utvidet og utvidet etterforskningen også mot Tobben, men de må jo sette en grense et sted. Økokrim kan ikke bare etterforske og se om de finner noe på en mann. «Vi henger ham her så etterforsker vi hele Norge og ser om vi finner noe». Vi mener Økokrim brøt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fordi de brukte for lang tid til å etterforske Tobbens sak. I den sammenhengen er det uinteressant hvem andre de etterforsket, sier Gerdts.

Syk
Først i 2010 startet nye avhør. Da var siktelsen mot Thorbjørn Myhre utvidet fra tre takster til å gjelde 30 eiendommer. Myhre ble nå knyttet til angivelig kriminell virksomhet rundt bedrageridømte (dommen er anket og ikke rettskraftig) Christer Tromsdal, og han gjennomførte flere avhør hos Økokrim.

- På et tidspunkt ble Tobben veldig syk og falt om hos sin advokat. Det blir full utrykning med sykebil til sykehuset, forteller Joan Myhre.

- Ja, vi var på vei til et avhør med Økokrim da han falt om, bekrefter advokat Gerdts.

Etter noen dager var han ute av sykehuset og avhørene fortsatte. Fram til nå hadde Thorbjørn Myhre ennå ikke blitt presentert for hva han skulle ha gjort galt med takstene. Til slutt ba han om å få journalført at han ikke fikk opplyst hva politiet mente han hadde gjorde feil.

- Det ble protokollert etter spørsmål om hver og en av disse takstene at Økokrim ikke ønsket å si hva han hadde gjort galt, sier Gerdts.

- Hadde ikke kunnskap
Først i 2010 oppnevnte Økokrim sakkyndige som skulle gå gjennom Thorbjørn Myhres takster for å se hva han eventuelt hadde gjort galt.

- Da hadde han vært etterforsket i over to år! Først da knyttet Økokrim til seg kompetanse som skulle si om han hadde gjort noe galt. Økokrim var jo ikke i stand til å vurdere det selv, sier Gerdts.

Gerdts karakteriserer sakkyndigrapporten som et «makkverk».

- Vi mener de sakkyndige gjorde et uhyre slett arbeid og var veldig forutinntatt. Du merker det på språkbruken i rapporten. De skrev at den og den taksten var gal, men at «markedet lot seg ikke lure». De sa egentlig at han var ute etter å lure markedet. At han var ute etter å svindle, sier Gerdts, og fortsetter:

- Økokrim mente at Tobben hadde gjort noe galt. Vårt inntrykk er at de sakkyndige nærmest ble satt til å bekrefte Økokrims oppfatning.

To på sykehus
Før påsken i 2011 skled Thorbjørn Myhre i trappen hjemme i huset. Han slo ryggen og fikk indre blødninger. Skadene var så alvorlige at han ble lagt i respirator på Ullevål sykehus.

- På dette tidspunktet hadde Thea fått tilbakefall i leukemien. Jeg hadde nå en datter i tredje etasje med leukemi, og en mann i koma i første etasje på Ullevål sykehus, forteller Joan Myhre.

Etter noen dager ble Thorbjørn Myhre utskrevet fra Ullevål sykehus og overført til Diakonhjemmet. Da tok Økokrim kontakt for å avhøre Myhre.

- Jeg husker det så godt. Jeg sto i resepsjonen på Diakonhjemmet da de ringte. Jeg ba dem ryke og reise over telefonen, sier Joan Myhre.

Sommeren 2011 ble Myhre skrevet ut fra Diakonhjemmet og avhørene med Økokrim ble gjenopptatt. Thorbjørn Myhre var dårlig. Samtidig var datteren Thea inn og ut av sykehuset der hun tok cellegiftkurer.

Hjem - sykehus - advokater
Over nyttår fikk Thorbjørn Myhre forkynt tiltalen.

- Tobben knakk fullstendig sammen, forteller Joan Myhre.

Først et halvt år senere fikk han alle dokumentene i saken slik at han kunne forberede sitt forsvar. Myhre forberedte seg på rettssaken i september, samtidig som datteren Thea var i ferd med å tape kampen mot kreft. Sommeren 2012 sa legene at hun hadde 30 til 40 prosent sjanse for å overleve. I juli startet hun sin fjerde cellegiftbehandling.

- Hun gikk gjennom behandlingen og var dødsdårlig. Thea og jeg var på Rikshospitalet mens Tobben kjørte fram og tilbake mellom sykehuset og hjemmet, samtidig som han var i møter med advokater, forteller Myhre.

- Inntekten gikk rett til helvete. Vi hadde ikke råd til å kjøpe mat engang, skyter Thale Myhre inn der hun sitter ved siden av mammaen som forteller.

- Ja, den dag i dag åpner jeg brev fra kreditorer. Inntektene har jo vært lik null, sier Myhre.

Ville ikke fortsette rettssaken
10. september begynte rettssaken.

- Det var en vanvittig påkjenning. Vi ønsket jo å være en familie og støtte hverandre. Thale var mye i rettssaken mens jeg var på sykehuset sammen med Thea, sier Myhre.

Noen uker ute i rettssaken kom en ny nedtur. Økokrim la fram en bunke med dokumenter som verken Thorbjørn Myhre eller hans forsvarere hadde visst om. Nye bevis som Myhre måtte forholde seg til. En svært oppgitt Thorbjørn Myhre sa til sin forsvarer at han ikke orket mer av rettsprosessen.

- Han ble forbannet og fortvilet. Det er en ukultur i Økokrim at de fortløpende produserer dokumenter som blir lagt fram i retten. Det har skjedd i alle Økokrim-saker jeg har ført for retten. Man får ikke muligheten til å forberede seg på en skikkelig måte, sier Gerdts.

- Pappa ville ikke gå inn i rettssalen etter en pause, men han gikk ikke amok, sier datteren Thale som var der med faren.

«Takstmann amok i retten», skrev Finansavisen over hele førstesiden.

- Journalisten skrev et brev og beklaget oppslaget. Forklarte at det var ikke han som styrte avisen, men da var skaden allerede skjedd. Thea fikk oppslaget rett i ansiktet, sier Myhre.

Slutten
Dommeren i Oslo tingrett ga Thorbjørn Myhre en dag rettsfri da hans 18 år gamle datter fikk beskjed fra sykehuset om at hun ikke hadde lenge igjen å leve.

12. oktober var rettssaken over. 19. oktober kom Thea hjem fra sykehuset for å være med familien de siste dagene. Klokken 01.30 den 26. oktober sovnet hun inn.

- Tobben fikk være hjemme med Thea i en uke før hun døde, forteller kona.

Thea Myhre ble gravlagt 2. november.

8. november ble Thorbjørn Myhre dømt til 1 år og 9 måneders fengsel. Han ble frikjent for anklager om millionbedrageri, men dømt for korrupsjon i 9 av de 31 tiltalepunktene. Oslo tingrett mente han hadde fakturert 30.000 kroner for å skrive takstene som skulle være uriktige.

Domstolen fant ikke beviser for at Myhre hadde vært en del av det kriminelle nettverket slik Økokrim mente, og Økokrim fikk da heller ikke medhold i sin påstand på fire års fengsel og inndragning av 6,7 millioner kroner.

Har du tips om lignende saker: Send mail til Nettavisen her.

Døde etter motanken
Til tross for en delvis seier, anket Myhre dommen. Han ønsket å renvaske seg for anklagene om uriktig spill. Økokrim anket også dommen. Dagen etter at Økokrim anket, døde Thorbjørn Myhre.

- Han var superdeprimert før han døde. Han forsto ikke hva han hadde gjort galt. Det var Økokrims etterforskning gjennom alle disse årene som tok livet av ham. Han ble pågrepet i 2008, samtidig med Dag Verner Eriksen. Eriksen ble dømt og hadde sonet ferdig lenge før det ble tatt ut tiltale mot Tobben.

- En av de tingene som plaget Tobben aller mest var at Økokrim tok livet av mitt aksjeselskap. «De har tatt selskapet ditt, Joan» sa han. Vi klaget også Økokrim inn til Spesialenheten for politisaker fordi de hadde dratt TT-Eiendom inn i dette. Økokrim fikk en skrape for det av SEFO, sier hun.

I dag har Joan Myhre trått inn i ankesaken mot Økokrim for sin avdøde ektemann.

- Det er klart jeg vil renvaske Tobben. Han har ikke gjort noe galt. Han ble dømt for korrupsjon fordi han mottok 30.000 kroner for å ha utført takseringer som tingretten mente var feil. Han fakturerte disse guttene for 30.000 kroner på vanlig måte, men han fikk jo ikke engang inn alle pengene. Flere fakturaer ble sendt til inkasso. Hvis han ikke hadde tatt betalt, da hadde jeg forstått at man kunne tro han var en del av denne gruppen, sier hun.

Økokrim svarer
Nettavisen har konfrontert Økokrim med påstandene som kommer fram i denne artikkelen.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea sier følgende:

- Det er selvsagt meget trist når noen dør. Vi synes det er vanskelig å kommentere dette i media utover at vi i dag vanskelig kan se at dødsfallet skyldes strafforfølgningen.

- Vi har forståelse for den belastningen det medfører å bli etterforsket, og vi forsøker å opptre så skånsomt vi kan. Samtidig er vår oppgave å etterforske saker om økonomisk kriminalitet. Påtalemyndighetens anke i saken er for øvrig trukket.

- Utover dette ber vi om forståelse for at vi ikke nå vil diskutere saken gjennom media, sier han.

LES FLERE SAKER:

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken