*Nettavisen* Nyheter.

Økologisk mat kan forsvinne fordi Norge skal nå klima-mål

Frukt og grønnsaker lagt på et bord.

Økologiske produkter krever normalt langt mer areal enn konvensjonelt dyrket mat. Det er et problem når klimagassutslipp skal reduseres. Foto: Getty Images

Må velge mellom klimakutt eller øko-kutt.

Økologisk mat har vært i vinden de siste årene. I Norge har det fått drahjelp fra politikerne som ønsker at stadig mer av maten som lages i Norge skal være økologisk.

Men dette ønsket står nå under press som følge av kampen mot klimaendringer.

Les også: Staten har skrevet 1200 sider om at du må endre livet ditt - men innholdet er nesten umulig å forstå

Skal mer enn halvere utslippene på 10 år

Norge har forpliktet seg til å mer enn halvere CO2-utslippene de neste ti årene.

En av sektorene som må kutte kraftig er landbruket. Målene som trekkes opp i den nye Klimakur 2030-rapporten vil skape store utfordringer for det økologiske jordbruket.

- Det er mulig å redusere utslippene i jordbrukssektoren betydelig innen 2030, men det krever rask igangsettelse av omfattende virkemidler, står det i Klimakur-rapporten.

Mener jordbruket må bli mer effektivt

Ifølge Klimakur-rapporten må vi dyrke jorden vi har mer effektivt, og det skal bli slutt på neddyrking av myr.

Å konverterer myrer til jordbruksarealer har blitt fremhevet som en av de store klimaverstingene. Årsaken er at det frigjøres store mengder klimagasser som er fanget i jorda.

Begge disse tiltakene er utfordrende for økologisk jordbruk. Forskning både fra Norge og utlandet viser at økologisk landbruk i snitt gir lavere avlinger per kvadratmeter enn konvensjonelt jordbruk.

Så selv om forskningen viser at klimagassutslippene per kvadratmeter er noe bedre for økologisk jordbruk enn konvensjonelt jordbruk, må man ha mye areal for å dyrke den samme mengden mat.

I Tyskland viser forskning at arealbehovet til en gjennomsnittlig tysk diett er 40 prosent høyere med økologiske produkter enn ved konvensjonell produksjon. De regnet ut at økologisk diett krever 850 kvadratmeter mer areal per person.

Hvor mye mindre effektivt avhenger av hva slags vekster som dyrkes. Avdelingsleder Audun Korsæth i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har tidligere fortalt til Nettavisen at det er en tommelfingerregel at økologiske avlinger er 40-80 prosent av hva man ville fått med konvensjonelt jordbruk.

Uenige om virkningene

Daglig leder Børre Solberg i interesseorganisasjonen Økologisk Norge sier til Nettavisen at de er uenige i konklusjonene til Klimakur:

- Vi trenger en klimakur, men konklusjonene i rapporten er feil medisin. Økologisk landbruk er en del av løsningen, og de økologiske inspirasjonsbøndene har vist vei for de konvensjonelle bøndene. Rapporten legger ikke opp til en effektiv arealutnyttelse i Norge.

Klikk på bildet for å forstørre. Økologisk Norge-sjef Børre Solberg.

Økologisk Norge-sjef Børre Solberg. Foto: (Økologisk Norge)

Ifølge Solberg har de et prosjekt gående som viser at det «ikke trenger å være forskjell i avlingsnivå». Han viser samtidig til forskning som viser at økologisk jordbruk gir rundt 20 prosent lavere avlinger enn konvensjonelt jordbruk.

Han mener det derimot er flere elementer å ta tak i:

- Vi erfarer i vårt arbeid at avlingsstagnasjon og utpint jord gjør at også konvensjonelle bønder ser etter andre løsninger. Interessen for å behandle jorda si på en bedre måte er stor ute blant konvensjonelle bønder og kunnskapsutvekslingen med økobøndene pågår for fullt. Korsæths konklusjoner var omdiskuterte den gang og forgangsbøndene i vårt prosjekt Landbrukets økoløft har ikke den avlingserfaringen han viser til, sier Solberg.

Avdelingsleder Korsæth kjøper derimot ikke disse argumentene:

- Jeg har ikke sett noen nye, pålitelige tall som viser at økologiske avlinger er konkurransedyktig. Langtidsstudier underbygger heller ikke påstanden om utpining ved konvensjonell dyrking, sier Korsæth til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre. Avdelingsleder Audun Korsæth ved Divisjon for matproduksjon og samfunn,Landbruksteknologi og systemanalyse, i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Avdelingsleder Audun Korsæth ved Divisjon for matproduksjon og samfunn, Landbruksteknologi og systemanalyse, i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) Foto: (Nibio)

Han mener derimot at økologisk landbruk kan ha denne utfordringen, spesielt på grunn av fosfor-mangel.

Regjeringen vil ikke konkludere

Nettavisen har spurt landbruksdepartementet om det er mulig å kombinere målene som tegnes opp i Klimakur med ønsket om økologisk jordbruk. I et skriftlig svar besvarer de ikke dette spørsmålet, men gjentar at økologisk jordbruk er et politisk ønske.

- Klimakur 2030 er et faglig innspill til regjeringens arbeid med en stortingsmelding om hvordan Norge skal nå klimaforpliktelsene. Temaet økologisk jordbruk har ikke inngått i mandatet til direktoratene i utredningsarbeidet, skriver departementet.

- I det videre arbeidet med en stortingsmelding der det skal legges en plan for hvordan man kan nå utslippsmålene i 2030, er det viktig at landbruket ikke skal bli skadelidende. Man vil legge vekt på å minimerer de negative konsekvensene eventuelle tiltak kan ha for sysselsetting i landbruket, for biologisk mangfold og kulturlandskap. Det blir en viktig del av vurderingene som skal gjøres fremover. Det er videre et landbrukspolitisk mål at vi skal produsere de økologiske produkter i Norge som markedet etterspør, og det er mulig å produsere i Norge.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag