Gå til sidens hovedinnhold

Økonomisk glede i Østensjø

Ingen av tjenestetilbudene i Bydel Østensjø er foreslått kuttet på neste års budsjett, mange er derimot foreslått styrket. Innbyggerne kan gå inn i desember med lett hjerte, sier bydelsdirektør Tove Stien.

ØSTENSJØ: Vi har allerede et gunstig utgangspunkt for 2006, og er veldig fornøyd med at vi nå har fått enda mer penger som følge av tilleggsbevilgningene fra byrådet, fortsetter en meget blid bydelsdirektør.
Jeg er kjempehappy, og kan ikke se at innbyggerne våre trenger å frykte noe. Vi skal verken legge ned eldresentre, ungdomsklubber eller redusere antall utekontakter. Bydel Østensjø blir en god bydel å bo i også neste år, konstaterer Tove Stien.
Hun forteller at bydelen blant annet ønsker å styrke hjemmetjenesten og gjøre det vellykkede innsatsteamet til en permanent ordning. Man ønsker også å kjøpe flere sykehjems- og barnevernsplasser.

Lite merforbruk

Bydel Østensjø regner med et merforbruk på 6 millioner kroner i år. På grunn av klare signaler om at bydelene skulle få mer penger, har de bare lagt inn dekning av 1,4 millioner kroner av disse i budsjettforslaget som behandles av bydelsutvalget 15. desember. Onsdag denne uken kunngjorde byrådet at Bydel Østensjø får 12,580 millioner kroner til ekstra drift. Noen av disse pengene må kompensere for reduserte SFO-satser og økte sosialhjelpssatser, mens 4,6 millioner kroner nødvendigvis må gå til å dekke resten av årets merforbruk.
Nå er vi bare kjempefornøyd. Dette betyr at vi får penger igjen, og kan styrke satsningsområdene våre ytterligere, sier Stien.

Kultur-kutt

Det eneste kuttforslaget går på å redusere bydelens kulturaktiviteter med 1 million kroner, deriblant særbevilgningen på 200.000 kroner til Oslo musikk- og kulturskoles avdeling på Manglerud.
Den gangen man begynte å støtte musikkskolen var den nedleggelsestruet, men nå er finansieringen sikret andre steder. Det er ikke lenger vår oppgave å støtte den, mener bydelsdirektøren.
Utover dette er det ingen planlagte, konkrete kulturtiltak som er foreslått kuttet, men bydelsdirektøren mener man kan spare penger ved å utføre enkelte kulturaktiviteter på andre måter og søke støtte utenifra.

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft