*Nettavisen* Nyheter.

Økt hjortebestand fører til mindre dyr

Bergen (NTB-Kjell Sletta): Hjorten er i dag 15 - 20 prosent lettere enn den var i begynnelsen på 1990-tallet. Den er også blitt mindre produktiv, går det fram av en rapport.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har oppsummert over 20 års overvåking av elg, villrein og hjort. I denne perioden har både bestanden og antallet dyr som skytes i hjortejakten økt sterkt. Men dyrene som felles er mindre, og vektreduksjonen fører til redusert produktivitet hos de yngste og mest tallrike dyrene, sier Vebjørn Veiberg, forsker ved NINA.

Overvåkingen har vist at andelen halvannet år gamle koller som kommer i brunst om høsten og føder kalver våren etter, er sterkt redusert.

- Om lag 60 prosent av kollene i et område der dyrene er store og kraftige blir drektige ved halvannet års alder. Denne andelen er redusert med 80 prosent i Kvinnherad. Denne aldersklassen ser en på som en god indikator på generelle utviklingstrender i bestanden, som vitalitet og produktivitet, forklarer Veiberg.

Han ser samme utvikling også i andre overvåkingsområder, men ikke så dramatisk som i Kvinnherad.

I denne perioden har hjortebestanden og antallet felte dyr hatt en voldsom økning. I 1990 ble det felt 10.000 hjort. I 2010 ble det skutt nesten 40.000 dyr. I fjor var det for første gang siden 1990 en nedgang i antallet, til knapt 37.000 dyr.

Selv om hjorten «krymper» og dyra blir mindre produktive, viser overvåkingen også positive utviklingstrekk. I den siste femårsperioden er den skjeve kjønnsbalansen i ferd med å bedres, noe som gjenspeiles i flere og eldre bukker.

- Denne utviklingen er i samsvar med forvaltningens ønske, og skjer som resultatet av en målrettet omlegging av kjønns- og alderssammensetningen i jaktuttaket, sier Veiberg. Han viser også til at hjorten finner seg til rette i stadig flere områder av landet.

Det skytes likevel ikke nok til å sikre beitetilgangen for det økende antallet dyr. Det siste året er perioden for hjortejakt utvidet slik at den nå starter 1. september og varer til jul. I 2011 ble bare to tredeler av kvoten på 56.000 dyr skutt.

- Vi har en utfordring når det gjelder å oppnå en balansert hjorteforvaltning, sier Svendsen. - Det er delte meninger om utvidelsen av jaktperioden. Vi mener det er viktig å legge til rette slik at flere får anledning til å delta i hjortejakten.

Han legger til at det særlig er Vestlandet og Trøndelag som opplever misforhold mellom antallet dyr og beitemulighetene.

- Det er aldri noen fordel å ha for mange dyr i enkelte områder. Det er viktig å være føre var. Det tar tid å endre på et beitegrunnlag med planter som er hardt overbeskattet, sier viltkonsulenten i NJFF. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.