Planen for «Store blå» er å skape et forskningssenter for livet i verdens hav. Så klages det over at den to hundre meter høye bygninga også skal inneholde hotell. Hallo?!

Forskere fra hele verden skal inviteres hit. Hvor skal de bo, om ikke på hotell? Og en tredel av hotellkapasiteten skal forbeholdes NGO’er og organisasjoner med begrensa betalingsevne. Pris: Tilnærma null.

I tillegg forplikter Røkke seg til å gi bort halvparten av sin formue til veldedig formål, i Bill Gates’ ånd. Og for fiskeren Røkke er det hjertesaken som skal få sin del av formuen: Havet.

Vi snakker om milliarder i forskning på hvordan menneskeheten skal ta vare på vår viktigste ressurs – verdenshavene.

Og dette sier vi nei til, av hensyn til arkitekturen i småbygda Bærum? «Helst ikke noe nytt, her nei. La det være som det er.» Har hele Bærum begynt å stemme Senterpartiet?