Steigen kommune har beordret øyeblikkelig stopp for et byggeprosjekt på Engeløya. Det skjer etter at kommunen har registrert at byggmester Ole Jacob Aalstad har igangsatt ulovlige byggearbeider på sin eiendom, skriver Avisa Nordland.

Ingen søknad

Representanter for kommunen har vært på befaring på eiendommen og konkludert med at arbeidet gjelder fundament for ny bolig. Kommunen er kjent med at det er søkt om boligtomt i det området der byggearbeidet er satt i gang, men endelig fradeling til slikt formål er ikke ferdigstilt.

- Kommunen har heller ikke mottatt søknad om byggetillatelse på denne tomta, påpeker avdelingsingeniør Helge Skram i Steigen kommune i en henvendelse til Aalstad.

Må begrunnes

Slik fundamentene er oppført, vil de delvis ligge inne på en naboeiendom som også tilhører Aalstad.

Kommunen viser til at det ikke er søkt om, eller gitt tillatelse til fradeling av tomt fra denne eiendommen. Kommunen har derfor gitt pålegg om øyeblikkelig stans i arbeidene som er satt i gang.

For å få tiltaket inn i lovlige former, har Aalstad fått anledning til snarest, og senest 10. mars, å sende inn søknad om byggetillatelse. Samtidig må byggmester Aalstad forklare hvorfor tiltaket er igangsatt uten tillatelse.

- Det gjøres oppmerksom på at forholdet vil kunne følges opp med pålegg om retting og eventuelt vedtak om tvangsmulkt, varsler Helge Skram.

Utålmodig

Byggmester Ole Jacob Aalstad sier til Avisa Nordland at han har ventet på byggetillatelse fra kommunen i over ett år.

- Det får være måte på sendrektighet fra kommunens side, sier Ole Jakob Aalstad.

– Jeg har fått gått ut tomta av kommunen og senere purret på flere ganger for å få alle nødvendige tillatelser på plass, uten at noe har skjedd. Derfor sprengte jeg ut tomta i fjor og oppførte grunnmuren før jul, uten at papirene på tomta var i orden. Det er de fortsatt ikke, innrømmer Aalstad.

Skjønner kommunen

Han har forståelse for at kommunen har pålagt ham byggestans når han har påbegynt et prosjekt uten å ha nødvendige tillatelser i orden.

- Samtidig synes jeg kommunen bør opptre litt ydmykt, sier byggmesteren.

- Det finnes visse regler også når det gjelder kommunal saksbehandlingstid. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå og vente på byggetillatelse i månedsvis. Jeg er nødt til å bruke snekkerne mine når de er ledige. En sak som dette ville aldri oppstått dersom kommunen hadde operert med normal saksbehandlingstid, sier Aalstad.

- Hvorfor har du ikke søkt om byggetillatelse?

- Jeg kan ikke sende inn byggesøknad før tomta er blitt målt ut og jeg har fått et gårds- og bruksnummer. Nå skal jeg likevel sende inn en søknad om få dager, sier Aalstad.

Les flere saker i Avisa Nordland