I avtalen ber stortingsflertallet regjeringen og bransjen om å legge fram en plan for hvordan utslippene fra olje- og gassproduksjonen kan «reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005, innenfor dagens virkemiddelbruk».

– Det er en skjerping av de klimamålene bransjen har påtatt seg, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Planen må ivareta hensyn til «kostnadseffektive utslippsreduksjoner», herunder videre elektrifisering av eksisterende felt og lav- og nullutslippsteknologi på nye felt og hensynet til kraftsystemet på fastlandet, heter det. Arbeidet må ferdigstilles i løpet av 2021.

– Viktig for klima

I tillegg bes regjeringen om å jobbe fram nye lav- og nullutslippsløsninger for offshorefartøyer.

Det skal også gjennomføres en utredning om rammebetingelsene for grønne investeringer. Håpet er at dette skal fremme investeringer i blant annet hydrogen, havvind, CO2-rensing og grønn skipsfart.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik mener de nye klimakravene har stor betydning.

– Én ting er at det er viktig for klima. Men det er nesten like viktig for å få på plass et hjemmemarked for oppskalering av ny grønn teknologi, sier han.

– Klare forventninger

Olje- og energiminister Tina Bru (H) er fornøyd med den nye oljeavtalen og sier hun har klare forventninger om at oljenæringen nå gjenopptar aktiviteten.

– Nå er det opp til en samlet olje- og gassnæring å levere aktivitet og sikre arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg har klare forventninger til at de gjenopptar aktivitet og går igjennom alle prosjektene de har på tegnebrettet med sikte på å komme i gang med utbygginger som skaffer oppdrag for norsk leverandørindustri, sier Bru i en kommentar til NTB.

Hun sier hun er veldig fornøyd med at et bredt flertall i Stortinget har samlet seg rundt den nye avtalen, som hun mener vil sørge for aktivitet og ny optimisme i oljenæringen.

– Det er ingen tvil om at utfordringene som følge av koronapandemien og smitteverntiltakene, har ført til stor nedgang i aktiviteten på norsk sokkel, og at mange har opplevd uro for fremtiden og egen arbeidsplass, sier oljeministeren.

Både SV og MDG reagerer på skatteavtalen. MDG-leder Une Bastholm kaller avtalen en historisk tabbe og et alvorlig tilbakesteg for norsk klimapolitikk.

– Dette er en av de mest kortsiktige beslutningene jeg har sett i norsk politikk de siste årene, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

(©NTB)