*Nettavisen* Nyheter.

Oljefondet falt i første kvartal

Enda en gang trakk børsfallet avkastningen på oljefondet til minus. Fondet falt 1,7 prosent i første kvartal

19.05.08 01:11

I første kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond -1,7 prosent målt i utenlandsk valuta.Aksjekursene i hovedmarkedene steg de første ukene etter årsskiftet, men viste særlig i Europa synkende tendens fra slutten av januar og ut kvartalet. Kursfallet i aksjeporteføljen var på 7,8 prosent. Renteporteføljen hadde positiv avkastning i kvartalet med 2,2 prosent målt i valutakurven.I første kvartal 2003 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,21 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Det var meravkastning både i aksje- og renteforvaltningen.Målt i norske kroner var avkastningen 4,7 prosent, fordi kronen svekke seg. Dette har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.Miljøfondet hadde i første kvartal en avkastning på -8,2 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført nye midler for 43,3 milliarder kroner i løpet av kvartalet.Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 682,0 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, som er en økning på 73,0 milliarder siden årsskiftet.Økningen skyldes dels tilførselen av nye midler og dels svekkelsen av kronekursen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.