Gå til sidens hovedinnhold

Oljefondet må ut av alkoholindustrien

Norske investeringer i avhengighetsskapende produkter i Sør bidrar til alkoholproblemer, og begrenser kvinner og barns rettigheter og muligheter.

Gjennom oljefondet har Norge investert milliarder i alkoholindustrien. Vi mener investeringene er uetiske på flere måter. De bidrar til skadelig alkoholbruk - som er en av fem risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer. I dag er det hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser som til sammen tar flest liv i verden.

Hindrer utvikling

Forebygging av disse sykdommene er derfor et viktig mål for den norske utviklingspolitikken, men undergraves av Oljefondets investeringer i alkoholindustrien - som er på nesten 90 milliarder.

Les også: Rusreformen svikter de unge

Investeringene gjør det også vanskeligere å oppfylle flere av FNs bærekraftmål, som blant annet handler om god helse, forebygging av rusmiddelproblemer, god utdanning, likestilling mellom kjønnene og mindre ulikhet i samfunnet.

Etter påtrykk fra rusforebyggende organisasjoner trakk Oljefondet seg ut av den nordamerikanske cannabisindustrien i 2019. Nå ber vi etikkutvalget i Oljefondet vurdere å gjøre det samme med alkoholindustrien. Samme budskap kom fra FORUT i desember - i form av et julekort. Der pekte de også på en rapport som konkluderer at alkohol begrenser kvinner og barns rettigheter og muligheter.

I rapporten kommer det fram at det er flere typer negative konsekvenser for kvinner og barn av egen og andres alkoholbruk. Det kan være finansielle konsekvenser gjennom tap av inntekt eller forbruk av knappe ressurser i husholdet.

Alkoholbruk er også sterkt knyttet til fysisk og psykisk vold i nære relasjoner, og bidrar dermed til følelse av frykt og utrygghet, ofte med kvinner som offer.

Mektig alkohol-lobby

Med den strenge og restriktive alkoholpolitikken vi har i Norge, burde vi gå foran som et godt eksempel, i stedet for å støtte alkoholprodusenter i land som Malawi, Botswana, Uganda og Lesotho. Særlig når vi vet at de samme produsentene jobber aktivt med å påvirke politikken i landene de holder til i, noe tidsskriftet Addiction avdekket allerede i 2010.

Les også: Etterlyser plan for å redusere alkoholbruk

Påvirkningen resulterer i heftig markedsføring av alkohol - både i media, langs motorveier, i byer og på landsbygda. Ett eksempel er Hello Kitty-øl med fruktsmak, med unge kvinner som målgruppe.

Tilgjengeligheten øker og prisnivået justeres etter lokale forhold. De negative konsekvensene er mange, blant annet tre millioner årlige dødsfall knyttet til alkoholrelaterte sykdommer og skader.

Dessuten er alkohol er en av de fremste risikofaktorene for tap av friske leveår, og en av de viktigste dødsårsakene i aldersgruppen 20-39 år. Dette kommer frem i den globale alkoholrapporten fra Verdens helseorganisasjon.

Bør ta ansvar

Som en viktig utenrikspolitisk aktør mener vi at Oljefondet må trekke i samme retning som resten av utviklingspolitikken.

Det er på tide å bytte ut investeringene med en ansvarlig alkoholpolitikk som ser sammenhengen mellom politikk og forebygging på lokalt nivå som nødvendig.

Kommentarer til denne saken