Pernille Huseby

Ølsalg på bensinstasjoner gjør det verre for barna

Alkoholkonsum går ut over uskyldige, enten det gjelder bråk, vold eller redusert produktivitet i arbeidslivet. Mest alvorlig er det for de mange tusen barna som har en utrygg oppvekst fordi voksne rundt dem drikker for mye. Derfor bør vi ikke legge til rette for bedre tilgjengelighet gjennom å tillate alkoholsalg på bensinstasjoner. 

Alkoholkonsum går ut over uskyldige, enten det gjelder bråk, vold eller redusert produktivitet i arbeidslivet. Mest alvorlig er det for de mange tusen barna som har en utrygg oppvekst fordi voksne rundt dem drikker for mye. Derfor bør vi ikke legge til rette for bedre tilgjengelighet gjennom å tillate alkoholsalg på bensinstasjoner.  Foto: Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen

Virke vil ha ølsalg i kiosker og bensinstasjoner for å «jevne ut urettferdige konkurransefortrinn i dagligvarebransjen». Det er et særdeles dårlig forslag.

I Norge har vi god tradisjon for at alkoholpolitikk først og fremst er helsepolitikk, ikke næringspolitikk.

Hensynet til folks helse og trivsel må veie tyngst. Å la landets over 3000 kiosker og bensinstasjoner få selge øl, vil øke antall utsalgssteder betraktelig.

Til sammenlikning er det i overkant av 4000 salgsbevillinger for øl i Norge i dag. Hensynet til folks helse og sikkerhet kan ikke være en salderingspost for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Forskningen er tydelig på at økt tilgjengelighet bidrar til økt alkoholbruk, og med det skader som følge av alkoholbruk.

Utrygge barn

Alkoholbruk virker også negativt inn på over 200 sykdommer, hvorav kreft er en av dem. Sammenhengen mellom alkohol og enkelte sykdommer er godt kjent i befolkningen, andre er det mindre kjennskap til.

Alkoholkonsum går ut over uskyldige, enten det gjelder bråk, vold eller redusert produktivitet i arbeidslivet.

Mest alvorlig er det for de mange tusen barna som har en utrygg oppvekst fordi voksne rundt dem drikker for mye. Disse vil få det enda vanskeligere hvis mamma eller pappa kan kjøpe øl når de fyller bensin på bilen, eller når de er en tur innom kiosken.

Alkohol og trafikk hører ikke sammen

Koblingen av alkoholsalg og trafikk som dette forslaget legger opp til, er også svært uheldig. Alkohol og trafikk hører ikke sammen. Hver dag foretas 14.000 kjøreturer med promille, og rus er involvert i om lag én av fem dødsulykker i trafikken.

Ølsalg på bensinstasjoner vil neppe bidra til mindre alkoholpåvirket kjøring. Vi frykter konsekvensene av å tillate kiosker og bensinstasjoner å selge alkoholholdig drikke.

Dårlig kontroll

Det er dessuten solid dokumentasjon for at dagligvarebutikkene fører altfor dårlig kontroll med alkoholsalget, og mange selger til mindreårige.

Det er liten grunn til å tro at kiosker og bensinstasjoner vil være bedre på å forhindre salg til mindreårige enn landets mange tusen dagligvarebutikker.

Av hensyn til folkehelse, pårørende og trafikksikkerhet bør ideen om ølsalg i kiosker og på bensinstasjoner legges på hyllen så raskt som mulig.

Dette innlegget sto først på trykk hos Bergens tidende 8. juni.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.