Den smått utrolige prosessen som omdanner CO2 til energi og oksygen ved hjelp av sollys og vann. En prosess som binder CO2, altså.

Landbruk handler om planteproduksjon - om karbonbinding med andre ord. Bondens arbeid starter med å binde karbon og slutter med å binde karbon. Det er en sirkulær og bærekraftig prosess.

Les også: Dritbillig

Ja, det er faktisk det nærmeste vi kommer definisjonen på bærekraft.

For bondens arbeid handler om å binde karbon. Karbon som vi mennesker frigjør gjennom å spise det bonden lager. Så det å gi bonden og landbruket skylda for å ødelegge klimaet vårt er faktisk så langt unna sannheten som det er mulig å komme.

Bøndene forvalter en verdikjede som starter og slutter med å binde karbon!

Hva som faktisk kan dyrkes hvor er i all hovedsak bestemt av naturen selv. Noen steder kan man dyrke planter vi mennesker kan spise. Andre steder vokser det «bare» gress - en plante vi mennesker ikke har noen glede av - uten hjelp fra husdyr.

På 70 prosent av jordas dyrkbare arealer vokser det gress. Og ingenting annet.

Likevel er det altså noen - og stadig flere - som tror at det er lurt at vi ikke benytter oss av denne ressursen. Gresset, altså.

Les også: Den helvetes landbrukspolitikken

De mener det er bedre at gresset frigjør CO2 selv enn at kua eller sauen gjør det. Og at det er bedre at gresset erstattes av andre planter vi ikke kan benytte oss av - og som binder betydelig mindre CO2 enn det gresset gjør. Dette er mildt sagt lite gjennomtenkt og enda mindre bærekraftig.

Så hvordan landbruket har endt opp med å få et slags stempel som en klimaversting er faktisk helt utrolig. Det minner mest av alt om en konspirasjonsteori.

For det henger ikke på greip. På noe greip.