Gå til sidens hovedinnhold

Om boligbygging og vår kulturarv

Olaus Gillebos artikkel i Akers-Posten fra september 1922 kunne like godt ha vært skrevet i dag hvis en byttet ut Kristiania med Oslo og Aker med Akershus.

I denne ukas «Aktuell Historie» presenterer jeg litt av mitt syn på boligpolitikken i Oslo. Her er det lov til å være både enig og uenig.

Mangler infrastruktur

Bård Vegar Solhjell sier: «Høyere. Tettere. Mer skikkelig by.» Lider han av «New York-syndromet»?

I vårt område rives eldre flotte boliger for å gi plass til blokker og rekkehus for at flere skal kunne bo her til tross for at infrastrukturen ikke har kapasitet til å ta imot de nyankomne.

Når politikere og kapitalen trekker i samme retning, blir det vanskelig å stå imot presset.

Bytt sveitserhusene med blokker?

Hvem er begeistret for blokkene på Enerhaugen?

Hvem er ikke lei seg for at de pittoreske trehusene på Enerhaugen ble brutalt revet?

Er vi ved å gjøre en lignende feil nå? Vekk med sveitservillaene?

Er det ikke vår kulturarv de tukler med?

Hva sier Ap?

«Hvor mange kokegroper og sveitservillaer må bevares?» spør både Håkon Haugli og Aps nestleder Helga Pedersen som er opptatt av jordvern, naturmangfold og kulturminner, men vil nå at hensynet til boligbyggingen må bli mer vektlagt enn tilfellet er i dag.

Heldigvis tar de kanskje til vettet, for i forslaget til partiprogram foreslås det å utrede sammenslåing av Oslo og Akershus. Programkomitéens leder Helga Pedersen sier at det er ikke sikkert at det er riktig å vente på at alle kommunene skal være for en slik beslutning før fylkene eventuelt blir slått sammen.

Østensjø bydel

Statistisk Sentralbyrå beregner at Østensjø blir Oslos mest folkerike bydel med en økning på 43 prosent frem til år 2040.

Bydel Nordstrands befolkning blir av SSB antatt å øke med «bare» 40 prosent.

Må vi ha skyskrapere langs sjøen fra Gamlebyen til Fiskevollbukten? Må vi bygges inne på samme måten som barkodestripen hindrer utsyn fra store deler av Oslo øst?

Løsningen

På samme måte som Oslo slukte Aker kommune, kan Oslo også få innlemmet Akershus fylke for å få plass til befolkningsveksten.

Tiden det tar med trikk til Frognerseteren er tilstrekkelig til å nå kjempearealer i nabokommunene til Oslo med lyntog.

Blir vi klokere?

Alt i 1922 så man for seg Oslo som en skyskraperby, vi må da ha blitt litt klokere på nesten 100 år?

La oss stort sett få lov til å opprettholde dagens boligforhold i vårt område, beholde vår kulturarv.

Reklame

Vårens topp 11 sneakers til herre