Som følge av flommen i Gudbrandsdalen er Dovrebanen stengt mellom Lillehammer og Dombås.

- Skadene på strekningen er omfattende, og det er ennå ikke mulig å si når banen kan gjenåpnes, skriver Jernbaneverket på sine nettsider.

I tillegg er Raumabanen stengt på strekningen Dombås-Bjorli.

LES OGSÅ: - Jeg tror vi skremte en del

20 partier skadet
Det er registrert et tjuetalls partier med større eller mindre skader, som krever ulike grader av tiltak. Det er blant annet registrert mindre ras, utglidninger, utvasking av fyllinger og skader og mulige brudd på kabler. Kontaktledningsanlegget er også stedvis berørt med master ute av stilling.

- Vi har nå god oversikt over behovet for tiltak. Jernbaneverket har mobilisert eksterne entreprenører og interne ressurser, og utbedringer er igangsatt der det har vært mulig å komme til, opplyser banesjef Tormod Urdahl i Jernbaneverket.

Men fortsatt er vannstanden for høy enkelte steder, slik at man ikke har helt oversikt over alle skadene.

- Der de anleggsmessige tiltakene har kommet tilstrekkelig langt, starter vi mandag med påfylling av pukk og sporjustering. Imidlertid er det fortsatt flere punkter, i første rekke på strekningen Fåvang-Kvam, hvor vannstanden må ned for kontroll av fyllinger, sier Urdahl.

LES OGSÅ: Mjøsa fortsetter å stige

- Kan bli flere ras
- Når vannet synker kan dette gi ustabilitet både i spor og master, og ras i vannmettede masser både i fyllinger og sideterreng. Dermed kan det bli avdekket nye utbedringsbehov. Med andre ord er usikkerheten fortsatt for stor til at det er mulig å gi en prognose for åpning av banen, sier banesjefen videre.

Rørosbanen gjennom Østerdalen er nå åpen for ordinær trafikk igjen, og det kjøres i tillegg ekstra godstog og enkelte ekstra persontog på strekningen.