Gå til sidens hovedinnhold

Omorganiseringen vedtatt i fjor

Vedtaket om omorganisering av dagsentrene i Bydel Nordstrand ble fattet av bydelsutvalget i desember 2006, men først nå har konsekvensene blitt kjent for brukerne.

Nordstrand: Da Nordstrand bydelsutvalg (BU) vedtok bydelsbudsjettet for 2007, inngikk blant annet en omorganisering av dagsentrene.

Vedtaket går ut på at bydelen skal opprette 3-5 dagsenterbaser i egen regi, fremfor å kjøpe tjenesten av den nye Sykehjemsetaten. Dette innebærer at brukere som i dag har dagsenterplass på Bekkelagshjemmet, Midtåsen og Lambertseter sykehjem etter hvert vil få dette tilbudet i lokaler utenfor sykehjemmene.

Bydel Nordstrand regner med å spare rundt 40.000-50.000 kroner per plass i året på omorganiseringen, som foreløpig ikke gjelder brukere med skjermede plasser.

Etter BU-møtet i desember 2006 har bydelsadministrasjonen jobbet med detaljene i omorganiseringen, og i begynnelsen av februar sendte de ut brev til brukerne der de informerer om driftsendringen.

Foreløpig er det bare klart hvor dagsenteret på Lambertseter sykehjem skal flyttes.

Det skal samlokaliseres med Lambertseter fritidsklubb, der det er ledig kapasitet på dagtid.

I tiden fremover mot flyttingen, som er satt til 10. april i år, skal lokalene tilrettelegges slik at det også egner seg til dagsenterbruk, med blant annet tilrettelagte toaletter.

Reklame

Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera