Søndag kunne Nettavisen fortelle at 22 eldre trær er blitt felt på Lambertseter i Oslo, for å gjøre plass til bygging av nye sykkelveier. Reaksjonene i nabolaget har vært kraftige.

- Det er et trist syn, sa lederen i bydelsutvalget (BU) på Nordstrand, Knut Falchenberg (H) til Nettavisen, og gikk ut mot prislappen på 127 millioner kroner, for et prosjekt han mente ingen i lokalmiljøet har ønsket seg.

Men uttalelsene får SVs gruppeleder i Nordstrand bydelsutvalg, Vegard Kjendsli, til å tenne på alle pluggene.

- Jeg synes det er rart at en BU-leder klager over at kommunen investerer 130 millioner i bydelen han leder, som blant annet går til å utbedre og sikre et svært trafikkfarlig veikryss, sier Kjendsli til Nettavisen.

Les også: Raser mot MDG-byråden etter trefelling: - Sykkelveier trumfer tydeligvis alt

- Selvsagt beklagelig

I gata der de gamle trærne nå er jevnet med jorden, mange av dem over 50 år gamle, skal det bygges 1,5 meter brede sykkelfelt på begge sider av Langbølgen.

- Det er selvsagt svært beklagelig dersom trær er felt unødvendig, men jeg merker meg at faginstansene vurderer at de trærne måtte felles for å gjøre plass for nødvendig sykkelinfrastruktur til glede for bydelens nåværende og fremtidige syklende innbyggere, sier Kjendsli, og påpeker:

- Oslo kan faktisk bli en sykkelby, med alle de fordelene det fører med seg for miljø og folkehelse, men da må vi tilrettelegge for det.

Lederen av bydelsutvalget mener at Oslo-byrådet, med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i spissen, ikke hører på lokalbefolkningen.

- Man kan være for eller mot, men man må jo høre på de som bor der. Bydelsutvalget som jeg leder, har også vært mot dette hele tiden. Hadde vi fått ti prosent av de pengene til vår bydel, så kunne vi løst ungdomsklubber, kulturarenaer og helsesøstre, en masse ting som er mye viktigere for lokalbefolkningen enn en sykkelvei som man ikke ønsker seg, sa Falchenberg søndag.

Les også: Oslo-byrådet vil bruke 361 mill. på sykkelveier: - Byrådet er blindet

Naboer: - En ensidig debatt

Samboerparet Daniel Arnesen og Christina Stoltenberg, som bor i Langbølgen, avviser imidlertid at alle i lokalmiljøet er mot planene.

«Trærne, som har stått der i over 50 år, er en viktig del av gatens identitet. Men det er også viktig å ikke se skogen for bare trær. Forbedringene i Langbølgen vil gi oss både en mer miljøvennlig og en mer menneskevennlig gate», skriver de i et leserinnlegg i Nordstrands Blad.

- Slik debatten har fremstått, så har det vært litt ensidig. Så vi følte at det var viktig å få fram det positive ved forbedringene, sier Arnesen til Nettavisen.

Han er selv medlem av MDG, men understreker at han uttaler seg på vegne av seg selv som beboer i området.

- Vi synes jo selvfølgelig det er synd at man feller disse trærne, men etter å ha bodd her en stund, har vi jo sett at det er en del trafikk her. Enkelte kjører litt fort og det er mye parkerte biler her, så det er et litt uoversiktlig gatebilde, forteller Arnesen, som samtidig understreker at de fleste som bruker gata tar hensyn.

- Det som var bakgrunnen for innlegget, er jo at de forbedringene med sykkelvei, bredere vei og opphøyde gangfelt, til syvende og sist vil komme beboerne til gode - og at det egentlig det er det det handler om, sier han.

- Kolliderer med hverandre

Arnesen tror det uansett er vanskelig å gjøre alle til lags.

- Det er to ting som kolliderer litt med hverandre, og det er kanskje vanskelig å gjøre alle fornøyde. Men tanken er at det også er viktig å legge vekt på de positive sidene ved forbedringen av veien, sier han.

- Veier det tyngre for dere at man får sykkelvei enn at man beholder trærne?

- Vi tenker jo det at en god miljøpolitikk, er konkrete tiltak og ikke bare symbolpolitikk. Man forstår at det kommer reaksjoner når trærne er felt, men hvis man tenker i et litt lenger perspektiv, så skal man også plante nye trær, sier Arnesen.

- Er det mange som er på deres side?

- Vi har jo sett i borettslag at folk reagerer på at det kjøres fort i gata, så selv om det ikke har vært så synlig i debatten, tror jeg det er mange som setter pris på forbedringene, sier han.

Les også: Oslo-trær blir reddet: - Beste julegaven vi kunne fått

- Bydelshus til 30 mill.

Kjendsli mener bydelsutvalgslederen først burde feie for egen dør, før han kritiserer pengebruken på 127 millioner kroner.

- Frem til 2019 hadde bydelsutvalget i Nordstrand, hvor Høyre har sittet med lederen i alle fall de siste 15 årene, et akkumulert mindreforbruk på 60 millioner kroner. Det er penger bydelen er blitt tildelt bydelen av kommunen, men som BU av ulike grunner har valgt å la bli stående ubrukt, sier han, og legger til:

- Til slutt bevilget BU, som Knut den gang var en del av, å bevilge seg selv et flott nytt bydelshus til 30 millioner, så noen av pengene fikk vi jo brukt, men fortsatt står det igjen over 30 millioner ubrukt.

Han reagerer også på uttalelsene om at pengene burde vært brukt på ungdomsklubber.

- Dersom Høyre i bydelen hadde ønsket å prioritere nye ungdomsklubber til byens barn og unge har de i angjeldende periode hatt mulighet til det. Men det har de altså ikke prioritert, hevder Kjendsli.

Nettavisen har forelagt Falchenberg påstandene, men han ønsker ikke å kommentere saken utover søndagens kommentarer.

Les også: Sterke reaksjoner: Oslo-byrådet vil plante 100.000 trær - samtidig skal en hel rekke trær hogges

Berg: - Oslo skal bli sykkelby

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), sa søndag at hun forstår at folk reagerer på trefellingen.

- Jeg har stor forståelse for at det kommer reaksjoner når det felles trær. Trær gjør byen grønnere og triveligere, og vi forsøker alltid å unngå trefelling der det er mulig, men i noen tilfeller er det dessverre nødvendig for å få bedre fortau eller sykkelveier, sa Berg til Nettavisen.

Hun viste til at det har vært tett dialog med grunneiere der vegetasjonen påvirkes, og påpeker dessuten at trærne som felles skal erstattes med nye trær og/eller busker.

- Oslo skal bli en sykkelby hvor alle føler seg trygge. Byrådet har mangedoblet sykkelveiutbyggingen og har planer om å bygge veldig mye sykkelvei i årene som kommer. Langbølgen inngår i det planlagte sykkelveinettet og strekningen er en del av en sammenhengende sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud, sa Berg.

Samtidig som 22 trær blir felt, skal 27 nye trær og busker plantes i gata. I Langbølgen blir det sykkelfelt på begge sider av strekningen mellom Lambertseterveien og Mikrobølgen. Fra Mikrobølgen til omtrent Langbølgen 46 blir det ensidig sykkelfelt.