Onsdag skal bystyret i Oslo stemme over kommunens høringsuttalelse til utbygging av det nye gigantprosjektet E18 Vestkorridoren.

Byrådet går mot veiutbyggingen. Begrunnelsen er dels at de mener at bompengene er en for stor belastning for byens innbyggere - og dels at prosjektet vil føre til mindre trafikk inn til Oslo.

Les også: Byrådet i Oslo er mot ny E18 - fordi motorveien vil gi mindre trafikk i Oslo

Byrådslederen bekymret for bompenger

I desember skrev byrådsleder Raymond Johansen følgende i et skriftlig svar til Høyres Eirik Lae Solberg:

- Jeg deler representantens bekymring for bompengebelastningen som følger av E18-utbyggingen, skrev Johansen.

Opposisjonen fremmer derfor onsdag et forslag til alternativ høringsuttalelse. I opposisjonens forslag støtter Oslo byggingen av veien, men krever at det skal gjennomføres enkelte kostnadsreduserende tiltak og at bompengesatsene skal reduseres betydelig.

Vil redusere bompengene betydelig

Ifølge Høyre, Frp og Venstre har en i beregninger av bompenger lagt til grunn en altfor høy rente og for kort nedbetalingsperiode.

«Oslo kommune mener det er lagt til grunn en for kort bompengeperiode på 15 år og en for høy beregningsteknisk rente på 5,5 % de første 10 årene og deretter 6,5 %. Oslo kommune mener det bør legges til grunn en lengre innkrevingsperiode og en lavere beregningsteknisk rente i tråd med de rentebetingelsene på langsiktige lån som kan oppnås i kapitalmarkedet. Det vil sikre at bompengebelastningen blir betydelig lavere for brukerne av veien», skriver de tre partiene i en felles uttalelse.

Les også: Skal det virkelig koste 200 kroner i bompenger å kjøre ny E18?

- Et viktig regionalt miljøtiltak

I motsetning til byrådspartiene, mener opposisjonen at den nye E18-utbyggingen er et miljøprosjekt.

«Prosjektet vil bedre luft- og støyutfordringene for dem som bor langs traseen samt øke fremkommeligheten for kollektivtrafikk og syklende kraftig. Betydelige deler av veien vil legges i tunnel eller under lokk, hvilket vil legge grunnlaget for by- og stedsutvikling og betydelig kollektivbasert boligbygging i tilknytning til jernbanestasjonene i vestkorridoren. Til sammen innebærer dette at E18-prosjektet er blitt et viktig regionalt miljøtiltak som legger til rette for miljøvennlig transport og byutvikling.»

Ifølge de tre partiene, som vil få støtte fra KrF i onsdagens avstemming, vil deres alternativ føre til at «bompengebelastningen kan reduseres kraftig».

Forslaget vil ikke få flertall i bystyret.

Oslo kommunes høringsuttalelse vil trolig heller ikke få avgjørende betydning for gjennomføringen av prosjektet, fordi E18-utbyggingen vil foregå i Akershus.

- Gjør seg selv til latter

Lars Petter Solås i Oslo Frp mener byrådspartiene bløffer når de gir inntrykk av at det er bompengebelastningen som er en av de avgjørende årsakene til at de er mot E18-prosjektet.

- De gjør seg selv til latter når de forsøker å gi inntrykk av at de er mot bompenger, sier Solås til Nettavisen.

Han mener at byrådspartiene hele tiden har ført en ideologisk kamp mot biler og veier, og aktivt brukt bompenger som et virkemiddel i den kampen.

- Dette er kun byrådet som igjen er ute på ridetur på sine ideologiske kjepphester. Byrådet er mot veibygging, ikke bompenger, sier han.

- Sammen med de andre borgerlige partiene mener vi Oslo kommune må be staten redusere bompengeandelen ved både økt statlig finansiering og kostnadsreduserende tiltak. Den nye regjeringsplattformen legger opp til akkurat dette og derfor inviterer vi byrådspartiene med på å sende den beskjeden om de virkelig ønsker å gjøre noe med bompengebelastningen, sier Lars Petter Solås (FrP).

- Velgerne får avgjøre hva de synes er troverdig

Arbeiderpartiets fraksjonsleder Andreas Halse i samferdsels- og miljøkomiteen forteller at de har fremmet et forslag til høringsuttalelse der de går imot økte bompenger på E18.

- Frp og resten av regjeringen har bestemt at E18 skal bli et større og dyrere prosjekt enn det vi avtalte i Oslopakke 3. Da blir også bompengeregningen større, og det stemmer vi mot, sier han til Nettavisen.

- Vi får nøye oss med å konstatere at høyrepartiene stemte for de samme bompengene som oss i Oslopakke 3, og de stemmer for høyere bompenger enn oss på E18. Jeg hører at høyresida snakker om troverdighet. Velgerne får avgjøre hva de syns er troverdig når de ser den faktiske stemmegivningen til partiene, sier Andreas Halse.

- Har et forklaringsproblem

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg er ikke imponert.

- Jeg mener byrådslederen har et stort forklaringsproblem når han den ene dagen sier han er bekymret for høye bomtakster, men dagen etter avslår å bidra til å forhandle takstene ned, sier Solberg.

- Denne saken er et nytt eksempel på at byrådet løper fra Oslopakke-3 avtalen, og enigheten om å bygge ut hele E18. Det er nesten noe karikert over den trassige motstanden mot et prosjekt som vil gi bedre forhold for dem kollektivreisende, for dem som sykler og for alle som bor langs dagens trasé som etter planene skal legges i tunnel eller under lokk.

- Jeg ønsker en ærlig valgkamp og en åpen debatt og reagerer på at byrådslederen stadig går rundt grøten i stedet for å si rett ut at han mener de som kjører på E18 skal betale bompenger, men uten få en bedre vei, sier han.

Les også: Vegvesenet advarer: - Krav fra byrådet i Oslo vil føre til mer kø og mer forurensning