Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker å gi politiet et nytt våpen i kampen mot terror

- Det er viktig at politiet får benyttet relevant og tilgjengelig informasjon i kampen mot terror og alvorlig kriminalitet.

I PST' trusselvurdering fra februar pekte de på at digitale trusler, ekstreme grupper og potensielle terrorister er den største trusselen for Norge i 2021.

PST oppsummerte trusselvurderingen for 2021 slik:

«Trusler i det digitale rom vil fortsette i 2021. Den digitale trusselen fra statlige aktører er alvorlig, og ingenting tyder på at den blir redusert. Samtidig ser vi en utvikling der ekstreme grupper og potensielle terrorister formes og påvirkes av propagandaen fra digitale nettverk. Arbeidet med å identifisere, avdekke og forebygge trusler i det digitale rom griper dermed inn i de fleste av PSTs oppgaver».

Les mer her: Trusler mot Norge: - Dette er kritisk for alle som forvalter verdier

Fingertrykkopplysninger

Derfor har justis- og beredskapsdepartementet tatt grep nå ved å sende på høring et forslag som vil gi politiet tilgang på fingeravtrykkopplysninger i databasen Eurodac, i kampen mot terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger.

Les også: PST mener nettsøk på nattklubber og folkemasser i Norge var terrorplanlegging

- Det er viktig at politiet får benyttet relevant og tilgjengelig informasjon i kampen mot terror og alvorlig kriminalitet. Jeg er derfor glad for at vi nå nærmer oss en adgang for politiet til å sammenligne fingeravtrykk med opplysninger som er lagret i Eurodac, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding til Nettavisen.

Har drøftet hensynet til personvern

Departementet skriver i pressemeldingen at dette er såpass inngripende, men at det er grundig drøftet i høringsnotatet.

EUs personverndirektiv for politi og påtalemyndighet ((EU) 2016/680) gjelder også i denne sammenheng. Hensynet til personvern blir grundig drøftet i høringsnotatet. Gjennom Eurodac II-forordningen vedtok EU i 2013 at det også skulle være mulig for rettshåndhevende myndigheter (politimyndigheter) og Europol å sammenligne fingeravtrykksopplysninger med opplysninger som er lagret i Eurodac. Dette med sikte på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger.

I 2019 undertegnet Norge protokollen som gjør at vi kan ta del i dette samarbeidet. Forslaget som nå sendes på høring, gjennomfører denne delen av Eurodac II-forordningen i norsk rett. Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften), står det å lese i pressemeldingen som Nettavisen har fått.

Les også

Dette er IS-krigeren PST mener fikk store pengesummer av norsk statsborger

Les også

Kilder til Nettavisen: PST fant bilder av terrorsiktet 16-åring med IS-flagg

Les også

PST fant 390.000 kroner under madrassen til terrorsiktet islamist