Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker å hjelpe

- Vi ønsker å hjelpe flere familier, bare ta kontakt! sier damene i frivillighetsorganisasjonen Home-Start.

OPPSAL: De er samlet rundt grøtbordet til et hyggelig førjulstreff, englene fra Home-Start. Erfaringer fra livet som reservebestemødre og hjelpende hender utveksles.

Jeg har hjulpet en dame fra Irak med å gjøre lekser, forteller den ene.

Jeg har laget middag sammen med barna til en alenemor. Det var veldig artig, sier en annen av de frivillige.

Leksehjelp og matlaging er bare istoppen av hele fjellet som familiekontaktene kan tilby. Først og fremst er de der som et medmenneske du kan snakke med, en som deler dine gleder og sorger. De gir deg en pustepause i hverdagen. Den normale besøkstiden i hver familie er 2-4 timer per uke, opptil et halvt år, slik at flere skal få hjelp.

Gir en pustepause

Vi hjelper småbarnsfamilier, gjerne de med lite sosialt nettverk. Det er mange tilflyttere som ikke har annen familie i nærheten. Noen føler seg isolert og andre opplever at tiden ikke strekker til. Da kan vi bistå med henting i barnehage, vi kan avlaste foreldrene et par timer så de får hvilt seg, og ikke minst tilbyr vi sosialt samvær, sier Solveig Gjesteby.

I likhet med de andre, synes hun det er en glede å få hjelpe.

Så lenge man har ledig kapasitet og liker å stille opp for andre, synes jeg det bare er flott å kunne være der for de som trenger det, sier hun.

Rett person til jobben

Home-Start er et familiestøtteprogram som supplerer det offentlige hjelpeapparatet.

Kravene som stilles til de frivillige er at de skal ha erfaring med barn, ha gjennomgått et 30 timers kurs, og at de har vist politiattest, forteller Gunhild Jakobsen.

Hun er koordinator i bydel Østensjø. Det innebærer blant annet at hun er mellomleddet mellom den frivillige og familien som har søkt om hjelp.

Nå er det ikke slik at man bare blir gitt en vilkårlig familie i fanget, når man jobber som familiekontakt. Tankegangen er at man skal finne noen som passer hverandre.

Det er ikke alle som "klikker" like godt, sier Cecilie Hamm.

Da hun møtte familien hun nå hjelper, hadde de først et møte der koordinatoren også var tilstede. Etter møtet ringte koordinatoren både familien og Hamm selv, for å spørre hvordan de syntes det gikk, og om de kunne tenke seg å ha kontakt.

Man skal kunne tåle et avslag, det kan jo gå begge veier. Aller viktigst er det at samarbeidet fungerer og at begge parter trives sammen, sier Hamm.

Enkelt fortalt er Home-Start en organisasjon der foreldre hjelper foreldre. Jeg ser det som en gave å få hjelpe!

Søker frivillige

Hvis du er interessert i å være med å hjelpe, er det bare å ta kontakt med oss. Vi skal ha nytt kurs etter jul, sier koordinator Jakobsen.

Damene i Home-Start forteller at de frivillige i dag viser et klart flertall av det kvinnelige kjønn.

Mannfolk oppfordres til å søke de også! sier kvinneligaen.

De teller nå fem frivillige i bydel Østensjø, men stadig flere henger seg på hjelpetrenden.

I Alna bydel har vi nå rekruttert fem utenlandske damer. Dette tror vi kommer svært godt til nytte, nettopp fordi det bor en del folk med innvandrerbakgrunn der, sier Nazia Rashid.

Travel småbarnstid

Solveig Gjesteby, som denne dagen huser de grøtspisende hjelperne, forteller om travelheten som påvirker småbarnsfamilier i dag.

Vi er så lukka i vår egen familie, det er ikke vanlig å be om hjelp lenger. Før var terskelen lavere for å stikke bort til folk. Nå er alt så travelt, man skal rekke alt, sier hun.

Både Gjesteby og de andre står klare til å strekke ut en hånd til familier som trenger det. Ta kontakt på telefon 23 43 81 15 hvis du er interessert.

Bakgrunn

Home-Start ble grunnlagt i England i 1973 av Margaret Harrison. Senere så folk også utenfor de britiske øyer hvilken positiv effekt Home-Start hadde på småbarnsfamilier. Dermed vokste det frem Home-Start avdelinger over hele verden, deriblant i Norge. Trondheim var første by ut i 1995, og i 2007 var det hele 25 avdelinger rundt om i det ganske land.

På nettsidene deres står det blant annet: "Å søke hjelp er intet svakhetstegn. Det er å vise styrke. I alle mennesker finnes en kjerne av redsel, usikkerhet og sorg.

Å våge å erkjenne dette er et tegn på sunnhet. Den som stadig holder masken er egentlig i faresonen..."

Hvilke familier kan få hjelp?

med minst ett barn under skolealder

ønsker selv en familiekontakt

mangler familie eller andre støttespillere

og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn

med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne

Home-Start Familiekontakten kan tilby:

et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger

en voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn

en pustepause i hverdagen

besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis