– Kommunen er av den oppfatning at TV Visjon Norges virksomhet i dagens lokaler er ulovlig, sier Milla Flesche, avdelingsleder for juridisk avdeling på Byplan i Drammen kommune til NRK.

Det var et anonymt varsel som fikk kommunen til å sette i gang en granskning av TV-kanalens virksomhet på eiendommen.

Drevet ulovlig i mange år

Den kristne TV-kanalen hadde ikke søkt om tillatelse til bruksendring. Bygget var godkjent for kontorer, lager og bilverksted, men var aldri godkjent for TV-virksomhet. Visjon Norge fikk derfor et brev i slutten av september, hvor ordlyden var ganske klar.

«Ettersom det ikke er søkt om tillatelse, er tiltaket ulovlig utført.»

Videre ble det informert om at TV-kanalen vil få tvangsmulkt, hvis ikke forholdene er rettet opp innen fristen som ble satt i pålegget.


Drammen kommune gir Visjon Norge en frist til 5. november med å rydde opp. Hvis den kristne TV-kanalen ikke foretar seg noe er kommunen klar i sin sak.

– Da må virksomheten i ytterste konsekvens opphøre. Visjon Norge må finne seg et annet sted å være, sier avdelingslederen.

I midten av august i år, svarte daglig leder i Visjon Norge, Leif Inge Sandnes at han «har forståelse for at kommunen tar kontakt, men at de mottar et økende antall trusler/useriøse henvendelser». Han valgte derimot ikke å svare på kommunens spørsmål om ulovlig virksomhet.

Jan Hanvold ønsker ikke å kommentere det siste brevet fra Drammen kommune, men henviser videre til advokat.

– Vi kan bekrefte at vår klient TV Visjon Norge AS har fått en henvendelse fra Drammen kommune. På vegne av vår klient vil vi følge opp henvendelsen og avklare de nødvendige forhold knyttet til bruk av eiendommen, sier advokat Preben Kløvfjell til NRK.