Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker flere plasser

Både bydel Stovner og bydel Grorud ønsker å utvide barnehagetilbudet slik at målet om full barnehagedekning oppfylles så snart som mulig.

Groruddalen: Jeg mener at vi trenger 150 plasser i tillegg til det vi driver i dag, sier Sidsel Krakeli, avdelingssjef for Barn og Unge i bydel Grorud.
I gang
Bydelsutvalget i Grorud har vedtatt en handlingsplan for å oppnå full barnehagedekning, og det er satt i gang arbeid for å utvide plasstilbudet.
Det er en ubrukt tomt i Karl Flods vei som kan være aktuell, og en tom grendeskole i Lilloseterveien 45 kan også ha barnehagepotensial.
Eksisterende barnehager blir også utvidet, og Ammerudgrenda barnehage har søkt om rammetillatelse, og kontrakten har blitt lagt ut på anbud.
Men dette står ikke ferdig til høsten så vi ser nå på midlertidige løsninger, og oppfordrer folk som vet om lokaler som egner seg til barnehagebruk i ett- to år til å ta kontakt med oss, forteller Krakeli.
Ny barnehage
I Stovner bydel åpner Gullberget barnehage til høsten, og skaper dermed 50 nye plasser i bydelen. Andre barnehager har blitt utvidet, og til sammen skapt nærmere 100 nye plasser.
Bydelen er også på utkikk etter andre egnede lokaler til barnehagebruk til en senere anledning, deriblant har låvebygningen på Nedre Fossum gård har blitt vurdert. I motsetning til Grorud, kommer ikke bydel Stovner til å ta i bruk midlertidig løsninger til høsten.
Det kan jo hende at vi må finne noe midlertidig for Gullberget i et par uker hvis den ikke står ferdig helt i tide, men ellers har vi ingen planer om det, sier Kari-Mette Lauritzen, fagkonsulent og ansvarlig for opptaket i bydelen.