Det vil bli mobilforbud i de franske klasserommene og skolegårdene, og vil gjelde fra skolestart og helt fram til utgangen av det året elevene fyller 15 år.

Befriende

Et slikt mobilforbud ønsker Ungdomsakademiet (UNAK) velkommen til Norge.

- Nå blir vi sikkert ikke populære, men vi mener likevel at dette vil være befriende for veldige mange ungdommer. La oss prøve dette i en periode, vi har ingen ting å tape, sier daglig leder ved Ungdomsakademiet, Arshad Jamil til Nettavisen.

Ungdomsakademiet tilbyr leksehjelp, én til én-undervisning for de som trenger det.

Han er helt sikker på at elevene blir flinkere til å kommunisere seg i mellom, samt får et bedre språk, hvis mobilen forsvinner fra skolen.

- Da blir også karakterene langt bedre, mener han og legger til:

- Jeg får også støtte for dette blant foreldrene jeg har snakket med, de er veldig positive.

Les mer: Flere barn og unge har ringt alarmtelefonen i sommer

Støttes fullt ut

Han ønsker forbudet av samme grunn som i Frankrike. For å hjelpe elevene å prestere bedre. Mange Jamil snakker med sier at blant annet støy er en utfordring i skolehverdagen.

- Jeg hjelper skoleelever med å prestere bedre på skolen. Og altfor ofte oppgir elevene støy i klasserommet som en årsak til at de søker én-til-én privatundervisning, sier Jamil.

Han forteller at lærere som har et forbud i klasserommet merker en vesentlig forskjell på oppmerksomheten og prestasjonene blant elevene.

- Jeg tror det vil være befriende for mange å ikke kjenne på presset på å ha telefon, eller en viss type telefon. Jeg mener dette tiltaket også kan hjelpe ungdom å konsentrere seg om skole og ikke alt annet. Jeg tror ingen vil ta skade av et eventuelt forbud.

Les mer: Nesten tusen mobbesaker innrapportert med ny lov

Ønsker forbudet lovfestet

I dag har lærere myndighet til å sette egne mobilregler i klasserommet, men forbudet ligger igjen i klasserommet. Jamil mener at hvis det er lovfestet, så vil skolene kunne skylde på myndighetene.

- Jeg tror at det blir enklere å respektere reglene hvis det kommer fra høyere hold, og det blir enklere for skolen å implementere uten store protester.

- I dag kan jo som sagt skolen implementere et forbud, men det krever at foreldrene er med på laget.

- Vi er blitt dårligere på å planlegge

Jamil ser også at det kan oppstå eventuelle utfordringer knyttet til et mobilforbud. Men han mener likevel ikke at argumentene er gode nok.

- Vi er blitt dårlige til å planlegge, vi gjør mer på sparket. Det krever som regel at foreldre er nødt til å kunne få tak i barna sine med en gang, men dette argumentet er ikke godt nok, mener jeg. Jeg ønsker et forbud for tenåringer på ungdomskolen, og de er allerede veldig selvstendige i den alderen.

- Men det burde helt klart være unntak for enkelte som har spesielle behov, de kan eventuelt avtale med skolen. Fokuset burde uansett være å hjelpe ungdommen med å konsentrere seg bedre, sier han.

Les mer: Svenske sosialdemokrater vil ha mobilpant

Mobilforbud var valgkampsak

Den franske nasjonalforsamlingen vedtok tidligere i år et totalforbud mot bruk av mobiltelefoner i grunnskolen.

Franske skoleelever har fra før hatt forbud mot å bruke mobiltelefon i klasserommet, og skolen har hatt anledning til å utvide forbudet. Men loven blir likevel skjerpet og et generelt forbud mot bruk av mobiltelefon blir innført i september.

Mobilforbud på skolene har vært en av kampsakene til president Emmanuel Macron under valget i fjor, skriver NTB.