Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker rasismefri bydel innen fire år

Om Hanne Eldby (SV) får det som hun vil, er Bydel Østensjø rasismefri innen fire år. Hun vil at bydelen skal jobbe aktivt mot rasisme.

BØLER: SV-politiker Hanne Eldby foreslo i oppvekstkomiteen i juni at Bydel Østensjø skal sette i gang et arbeid for aktivt å motarbeide rasisme og ekskluderende holdninger overfor brukere og ansatte med minoritetsbakgrunn.
Det holder ikke å ha erklæringer og si man er en rasismefri bydel. Vi må jobbe litt med hva dette innebærer også. Vi kan ikke gjøre så mye med brukernes holdninger, men vi kan jobbe med holdningene på de forskjellige tjenestestedene, sier hun.

Rasismefritt

Eldby forteller at ideen kom etter hendelsen på Scotsman i april, hvor et vaktselskap ble sagt opp fordi det angivelig skulle se ut som om stedet var drevet av Ali Baba og de 40 røverne.
Det slo meg at det som skjedde der kan skje hvor som helst. Det hadde vært helt forferdelig om dette hadde skjedd i Bydel Østensjø. I forslaget mitt skriver jeg at målet bør være at samtlige tjenestesteder kan erklære seg rasismefrie i løpet av en fireårsperiode.
Forslaget blir lagt fram for resten av bydelsutvalget 17. oktober på vegne av SV og Ap. Hun vil foreslå at det settes ned en arbeidsgruppe som vurderer hvilke tjenestesteder som skal prioriteres inneværende år, og Eldby håper hun får de andre politikerne med på dette.
Jeg har tro på at de kommer til å være positive og at vi får flertall. Jeg tror de fleste politikerne i Bydel Østensjø oppfatter at dette er noe som er viktig å jobbe med, men vi må jo alltid gjøre prioriteringer når det gjelder hva vi skal bruke kreftene på. Dette er en sak som ikke krever så mye, men som kan gi gode resultater, så det blir spennende på neste BU-møte, sier hun.

Ikke utbredt

Eldby presiserer at hun ikke har noen grunn til å tro at rasisme er utbredt på tjenestestedene i bydelen, men at hun mener det er viktig å jobbe med holdningene uansett.
Barn og unge jobber med dette temaet i skolen, mens voksne på mange måter har sluppet unna. Det er ikke snakk om å være rasist eller ikke rasist, men at man skal bli bevisst på hvordan ting kan bli oppfattet. Bydelen har mange ansatte med minoritetsbakgrunn, som gjør en kjempejobb, og de fortjener å få støtte der de jobber. Det er viktig at de forskjellige tjenestestedene støtter opp om disse ansatte, som av og til kan oppleve ting som er lite hyggelig. Taushet kan også oppfattes som mangel på støtte, forklarer hun.

Øke bevisstheten

SV-politikeren forteller om Mangfold og Dialog-programmet (MOD), som har vist seg å være virkningsfull i dette arbeidet.
Der er målet å påvirke fordommer og rasisme i det norske samfunnet, øke bevisstheten om egne reaksjoner og holdninger, samt å gi hjelp til å bearbeide disse gjennom gruppesamtaler.
Der blir man konfrontert med sine egen holdninger og blir bevisst på dem. Jeg tror det ofte er nok å tenke gjennom hvordan ting kan virke. Mange har aldri satt spørsmålstegn ved sine egen holdninger, sier Eldby.
MOD Norge ledes av en styringsgruppe med representanter fra Utdanningsforbundet, Oslo Bispedømmeråd, Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag