OPEC benekter ny oljeprisberegning

OPEC benekter at kartellet i det stille har begynt å beregne sin referansepris på olje etter en ny metode som tar høyde for valutaendringer

19.05.08 00:53

Det var tirsdag denne uken at Reuters meldte at OPEC-sekretariatet i det siste har kjørt en ny beregning av referanseoljepris parallelt med den eksisterende. Den nye beregning tok ifølge Reuters høyde for valutakurser og inflasjonsendringer, i motsetning til den gamle metoden som er et rent snitt av dollarprisen på de syv ulike oljekvaliteten som inngår i referansekurven.Kartellet har imidlertid gått ut med en pressemelding der de kontant avviser at de har begynt å bruke en ny beregningsmetode.Ifølge Reuters vil den nye beregningsmetoden gi en oljepris på realbasis som er lavere oljepris etter dagens metoden. OPEC har i forbindelse med oljeprisoppgang det siste halvåret stadig vist til at den fallende dollarkursen har vært mye av forklaringen på oppgang, og de derfor ikke har ønsket å øke produksjonen.De har derimot vedtatt kutt i produksjonen selv om referanseprisen tilsier at kartellet skulle ha økt kvotene for å få oljeprisen ned igjen i intervallet på 22 til 28 dollar pr. fat.Den nye beregningsmetoden skal ifølge Reuters ha blitt introdusert for fire måneder siden, og siterer en OPEC-representant på at slike beregninger har foregått.Den gamle beregningsmetoden viste en gjennomsnittlig oljepris i mars på 32 dollar, og har ligget opp mot 33 dollar i det siste, mens i sin ferskest månedsrapport opplyste at oljeprisen på realbasis (basis juli 1990) justert for inflasjon og valutaforhold har steget med 9,7 prosent fra 21,25 dollar til 23,52 dollar pr. fat.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag