Av Kenneth Fredstie, kommunikasjonsdirektør ved Den Norske Opera & Ballett

Nettavisens nylig publiserte debattinnlegg og artikkel om Den Norske Operaen reiser viktige spørsmål. Vi som jobber i Operaen ønsker å supplere leserne med noen ytterligere perspektiver. Etter at det nye operahuset i Bjørvika ble vedtatt i Stortinget ved årtusenskiftet, har hovedoppdraget til Den Norske Opera & Ballett vært å fylle huset med aktivitet og et innhold som er den flotte bygningen verdig. Ja, det er helt riktig at subsidiene har økt betydelig. Men både aktiviteten og publikumsbesøket er doblet – egeninntjeningen er tredoblet – siden innflyttingen for drøye ti år siden.

Opera og ballett er dyre kunstformer å utøve. Bak en enkelt forestilling kan det være flere hundre involvert på og bak scenen. Slik er det også i opera- og ballettoppsetninger verden over, dette er ikke unikt for oss. For å kunne tilby opera og ballett av høy kvalitet til mange, er vi derfor avhengig av betydelige subsidier.

Vi jobber kontinuerlig med å balansere vårt oppdrag fra Kulturdepartementet om at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, og kravene til egeninntjening. Billettpriser på flere tusen kroner tror vi er helt motsatt av intensjonen med det nye operahuset og gjeldende kulturpolitikk, og konsekvensen blir at opera og ballett kun blir forbeholdt velstående. Vårt prosjekt er å åpne opp og nå bredere ut.

Samtidig mener vi at alle våre dyktige kolleger i kunst- og kulturmiljøer ellers i landet også bør ha bærekraftige kår til sin virksomhet og aktivitet, enten de jobber innenfor våre kunstformer, eller ved museene i Bergen, som Nettavisens artikler sammenligner med.

Kunst bør bli viktigere i folks liv, enten man bor i Oslo eller andre steder. Men vi tror ikke at det er klokt at det skal gå på bekostning av aktiviteten til for eksempel Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika.

Elin Ørjasæters kommentar og ønske om å få tilgang til flere av våre forestillinger hjem i stua er et viktig innspill i debatten. Vårt mål er å utvide streamingtilbudet i tiden fremover. Vi har til Kulturdepartementets arbeid med scenekunststrategi spilt inn et mål om en større nasjonal satsing på digital distribusjon av scenekunst – nettopp med tanke på å gjøre scenekunst av høy kvalitet tilgjengelig bredere ut i Norge. Det fremgår ikke av kommentaren at det allerede finnes digitale tilbud. Vi er med på den internasjonale streamingsatsingen Opera Vision, som streamer på www.operavision.eu, operaforestillinger fra ulike deler av Europa, også Norge.

Senest i vinter ble vår storsatsing Billy Budd streamet direkte, og ligger gratis tilgjengelig for alle, sammen med forestillinger fra våre 28 andre partnere i prosjektet – en glimrende mulighet til å se opera og ballett hjemme i sofaen. I tillegg har vi et utmerket samarbeid med NRK som har vist flere av våre forestillinger innen opera og ballett, både digitalt og på lineær tv.