RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Opp om morgenen – ut og jobb!

INGEN AKTIVITET - INGEN PENGER: – Å gå fra en passiv til en aktiv tilværelse gir store gevinster for alle – ikke minst for den som møter kravet, sier leder av Nav Rælingen, Daniel Berg-Hansen (t.v.). Det er Cristofer Solheim, som akkurat nå er avhengig av pengestøtte fra Nav, helt enig i.
INGEN AKTIVITET - INGEN PENGER: – Å gå fra en passiv til en aktiv tilværelse gir store gevinster for alle – ikke minst for den som møter kravet, sier leder av Nav Rælingen, Daniel Berg-Hansen (t.v.). Det er Cristofer Solheim, som akkurat nå er avhengig av pengestøtte fra Nav, helt enig i. Foto: Tom Gustavsen (Romerikes Blad)
Sist oppdatert:
Nye krav fra NAV.

Opp av senga om morran og ut på kurs eller arbeidstrening. Nav Rælingen stiller nå krystallklare krav til friske mottakere av sosialhjelp, skriver Romerikes Blad.

Det nye grunnprinsippet for pengestøtte er rett og slett «ingen aktivitet – ingen penger». Det synes Cristofer Solheim (22) er på sin plass.

Han er en av de første innbyggerne i Rælingen som får føle den nye praksisen på kroppen.

I og med at han de siste månedene har vært, og fremdeles er, avhengig av pengestøtte til livsopphold, må han stille på kurs to dager i uka. Dropper han ut, mister han støtten.

– Jeg mener dette er helt rettferdige og fullt ut forståelige krav til oss som er friske. Vi kommer oss opp om morgenen og utfører en plikt til eget og samfunnets beste, sier Solheim, som er på jobbsøk i påvente av studiestart til høsten.

– Jeg har ufrivillig havnet i denne situasjonen. Nå gjør jeg det jeg kan for å komme ut av den og inn på arbeidsmarkedet. Kursene jeg går på øker mulighetene til å få en jobb, sier Solheim, som kunne tenke seg å arbeide i en kafé.

Fra «kan» til «skal»

For Solheim sin del har Nav i Rælingen vurdert det mest hensiktsmessig at han går på kurs. Andre mottakere av økonomisk hjelp får krav om både kurs og arbeidstrening gjennom hele uka.

– Å gå fra en passiv til en aktiv tilværelse gir store gevinster for alle – ikke minst for den som møter kravet. Vi snakker om ny kunnskap og erfaring, mestringsopplevelser, bedre helse, større selvtillit og gleden av et sosialt fellesskap, sier leder i Nav Rælingen, Daniel Berg-Hansen.

Selv om lovforslaget om aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp ennå ikke er vedtatt i Stortinget, er ikke Nav-lederen i tvil om at det å sette inn aktivitetskrav allerede nå er fornuftig.

– Loven blir høyst sannsynlig vedtatt. Men uavhengig av den er vi i vår fulle rett til å stille krav for å yte økonomisk hjelp, sier han og peker på sosialloven fra 1993.

– Det står det klart at vi «kan» stille krav om aktivitet. Nå har vi tatt skrittet fra «kan» til «skal», sier Berg-Hansen.

Målet er jobb

Nylig inviterte han representanter fra alle Nav-kontorene på Nedre Romerike for å vise hvilken løsning Rælingen har landet på.

– Vi er jo litt stolte og tenker at vår modell også kan brukes i andre kommuner, sier Berg-Hansen.

Aktivitetstilbudet består av tre deler: Tilrettelagte profesjonskurs med fokus på ulike basisferdigheter, arbeidstrening og hospitering.

– Nå rett etter oppstart har vi rundt 15 brukere i full aktivitet på kurs og i arbeidstrening, sier Berg-Hansen.

Når Nav mener tiden er moden, vil flere av dem få mulighet til å hospitere i en jobb i en av kommunens etater.

– Med en eller flere arbeidsoppgaver de vil kunne mestre på en god måte, sier Nav-lederen.

Han peker på at de erfaringene deltakerne får gjennom arbeidstrening, eller et hospiteringsopphold, vil kunne bli avgjørende når de på et tidspunkt skal ut i arbeidslivet.

– De får noe å vise til på CV-en. Ikke bare erfaringsmessig, men også i form av å ha en referanse, noe som er utrolig viktig for å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Berg-Hansen.

Vurdert individuelt

Til enhver tid er det cirka 120 innbyggere i Rælingen som mottar økonomisk sosialstøtte. Cirka halvparten av disse skal ut i aktivitet i løpet av nær framtid, ifølge NAV-lederen.

– Det vil bli tatt opp deltakere fortløpende, men det er viktig å understreke at ikke alle skal ut i aktivitet, sier Berg-Hansen.

For noen – spesielt folk som sliter med rus og eller psykiske lidelser – mener han det ikke vil være riktig å stille aktivitetskrav før den enkeltes situasjon tilsier det.

– Et kriterium for aktivitetskravet er at det er mulig helsemessig og ikke minst hensiktsmessig for den enkelte, sier Berg-Hansen.

Han forsikrer at alle sosialhjelpsmottakere blir vurdert individuelt hos Nav før aktivitetskravet setter inn.

– Men når det først er fattet et vedtak om at mottakeren skal ut i kurs, arbeidstrening eller hospitering, må man stille opp. Unnlater man å gjøre det uten gyldig grunn, er det slutt på pengestøtten, sier Daniel Berg-Hansen.

– Positive erfaringer

10 til 12 personer i Rælingen har nå krav på seg om å stille fast på arbeidstrening for å få pengestøtte fra Nav.

– Folk stiller opp og gjør en jobb hver dag. Noen holder på med vedmaskinene, andre utfører vedlikeholdsarbeid av ulike slag. Det er bra å komme seg ut i aktivitet, sier Annika Synnes Lindberg og Tommy Meinskar – begge arbeidsledere på ROAS i Kirkebyveien.

De har stor tro på at det nye kravet om aktivitet vil gi positiv effekt for svært mange av dem som tar del i arbeidstreningen.

– De som lykkes her vil ha mulighet til å komme seg over i en hospiteringsplass i kommunen. Der vil de kunne få enda større kompetanse og erfaring. Mulighetene i arbeidsmarkedet blir bedre, sier arbeidslederne.

Så langt har de bare gode erfaringer med ordningen:

– Absolutt positivt. Men blir man borte uten gyldig grunn, faller støtten bort. Vi plikter å rapportere fravær, forteller de to.

– Målet er å få friske brukere ut i jobb

Aktivitetskravet fra Nav til friske sosialhjelpsmottakere kommer også for fullt i Skedsmo.

– Det å være passiv mottaker av økonomisk sosialhjelp når man er frisk er ikke veien til det gode liv. Vi tilrettelegger nå for å få de menneskene som er i en slik situasjon over i en aktiv tilværelse. Med aktivitetskravet følger også ulike tilbud tilpasset den enkelte, sier Lasse Bjerkås, leder ved Nav Skedsmo.

I disse dager planlegges oppstart av et jobbsenter, som skal lose brukere ut i kurs, arbeidstrening og hospitering. Målet er å få friske brukere ut i jobb.

– Det er først når det skjer at vi har lyktes skikkelig i jobben vår, sier Bjerkås.

Store gevinster

Han peker på at brukere må tenke annerledes når det gjelder økonomisk sosialhjelp.

– Fokus vil være at brukere får penger for å være i aktivitet, ikke at de trekkes i stønad for ikke å være i aktivitet, sier Bjerkås.

På linje med Nav leder i Rælingen mener også Bjerkås at gevinstene for den som deltar på kurs eller arbeidstrening er store.

– Det er jo derfor vi stiller slike krav. Det å delta i et aktivt fellesskap enten på kurs eller gjennom arbeid gir mestringsopplevelser, kompetanseheving og åpner for muligheter i arbeidsmarkedet. Å sitte hjemme uten å ha noe å ta seg til når man er frisk, er ikke til hjelp for noe eller noen, sier han.

I kommunen

Bjerkås er for tiden ute i markedet for å skaffe nye medarbeidere til det forestående jobbsenteret, som skal etableres hos Nav Skedsmo.

Planen er at senteret skal være bemannet av fire personer. De skal lose brukere ut i egnede kurs, inn i arbeidstrening, eller ut i hospiteringsplasser.

– Vi arbeider nå tett med Skedsmo kommune med tanke på hospiteringsplasser. I og med at det er kommunen som er ansvarlig for økonomisk sosialhjelp, er det innenfor kommunale tjenester at brukere i første rekke skal gjøre en arbeidsinnsats, sier Bjerkås.

Nav Skedsmo arbeider for å ha jobbsenteret klart tidlig på høsten i år.

Gjelder ikke alle

På månedlig basis er det cirka 400 innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp i Skedsmo. Bjerkås understreker at aktivitetskravet ikke vil gjelde alle.

– Kravet vil bli stilt til de som er friske. Folk som ikke er i en slik helsemessig situasjon, vil ikke bli omfattet av ordningen før de er i stand til å delta, sier Nav lederen.

Les flere saker i Romerikes Blad

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!


Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere