OSLO (dittoslo.no):Langrenn.com er et populært nettsted for blant annet langrennsløpere, rulleskiløpere, syklister og andre sprekinger, og Petter Soleng Skinstad er journalist på nettstedet og sønn til Norges langrennssjef, Åge Skinstad.

I forrige uke la han ut en oppfordring på nettstedet til rulleskiløpere om å « Gå midt i veibanen». Samme anbefaling gis til syklister, «… av hensyn til både egen og andres sikkerhet …». Les hele saken her.

I tillegg skriver Langrenn.com følgende: «Om man går sammen med andre bør man som syklist og klassisk rulleskiløper gå to i bredden, og da er det like viktig at innerste løper har god avstand til veiskulderen …»

Skinstad presiserer at han mener rulleskiløpere og syklister bør plassere seg midt i kjørefeltet, og ikke på gulstripa.

Les også: Magnus & co gir trimråd til helseministeren

Hva loven sier

Statens Vegvesen forklarer om vegtrafikkloven.

– Syklende, som anses som kjørende, skal ferdes langs høyre side av veien. Gående har imidlertid en viss mulighet til å velge side, men utgangspunktet er at en skal gå langs venstre side av veien, for derved å kunne oppdage kjørende som kommer i mot. De som bruker rulleski, er i følge trafikkreglene § 2 nr. 3 bokstav a å anse som gående, forteller juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik til DittOslo.

Videre forteller han at rulleskiløpere, som trafikanter ellers, må oppføre seg på et slikt vis at de ikke kommer i konflikt med vegtrafikkloven § 3 som angir: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarene skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien.

– Etter trafikkreglene § 19 nr. 1 annet ledd kan «gående» nytte den høyre siden av vegen når de ellers ville bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det. Etter denne bestemmelsen vil rulleskiløpere kunne benytte høyre side av vegen. De bør derfor når de ferdes i selve vegens kjørebane, ferdes langs høyre side av vegen, ifølge Vegvesenet.

Ønsker mer tilpasset lovverk

Avisen har vært i kontakt med journalisten, Petter Soleng Skinstad, i Langrenn.com.

– Hvorfor oppfordrer du til dette når loven sier at rulleskibrukere og syklister skal og bør ligge til høyre i veibanen?

– Hvis dette kan dra i gang en debatt, som resulterer i et mer tilpasset og tydeligere lovverk, færre dødsfall og skader, så er det veldig fint, sier frilansjournalist i Langrenn.com, Petter Soleng Skinstad, selv aktiv langrennsløper og sønnen til Norges langrennssjef, Åge Skinstad.

– Bare det at rulleskibrukere i hht. Loven er å anse som «gående», og helst bør gå på venstre side, sier jo mye om hvor lite realistisk loven er. Rulleskibrukere kan jo komme opp i 60 – 70 km i timen – det har vel ingenting med «gående» å gjøre, ifølge Skinstad.

Les også: Her ruller Therese Johaug og Kristin Størmer Steira

– Full forståelse for at noen blir provosert

Han legger til at han har vært i kontakt med blant annet folk som driver med kjøreopplæring, og som er helt enig i at rulleskibrukere og syklister bør ligge midt i veien.

– Da er terskelen for å kjøre forbi større, samt kan det hindre at syklister og rulleskibrukere blir presset av veien. Men selvsagt skal alle vise aktsomhet og hensyn i trafikken, sier han.

– Hva som står i vegtrafikkloven om hvor rulleskibrukere skal gå i veien, er helt eksepsjonelt uvesentlig for meg. Dette handler om sunn fornuft og om hensynet til både bilistene og rulleskiløpernes sikkerhet, og det mener jeg tas best hensyn til ved at rulleskiløperne tar god plass i trafikken.

– Jeg har full forståelse for at noen kommer til å bli kraftig provosert av dette – kommer ingen vei uten friksjon, ifølge Skinstad.