14. juli publiserte Mohammed Umar Ashraf et innlegg i Oslodebatten, hvor han adresserer koranbrenningene utenfor moskeen på Mortensrud. Her skriver han blant annet: "Koranen blir dere aldri kvitt. I så fall må dere begynne å brenne en av oss".

I forrige uke ble dette sitatet gjengitt i den åpne Facebook-gruppa til medlemmene av organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (Sian). «Brenn i vei!» og «Jeg har en bunke fyrstikker», er blant kommentarene som ikke lot vente på seg.

En anonym klager tolket kommentarene som en direkte oppfordring til å brenne muslimer, og valgte å ta ut en anmeldelse mot flere av gruppens medlemmer. Den ble imidlertid henlagt av Øst politidistrikt dager etterpå – som skriver at de ikke anser forholdene som straffbare.

Det får den profilerte forsvarsadvokaten Geir Lippestad til å reagere:

– Paragraf § 185 i straffeloven, eller «hat-paragrafen», er tydelig på at en straffbar uttalelse må true eller forhåne noen, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor bestemte personer eller grupper. Disse kommentarene viser uten tvil ringeakt overfor muslimer som trosgruppe. Derfor synes jeg det er merkelig at politiet har valgt å henlegge anmeldelsen så raskt, sier Lippestad til Nettavisen.

– Skjønner muslimenes frustrasjon

Lippestad tviler på at politiet hadde henlagt saken hvis en annen minoritet var offer for de grove uttalelsene.

– Hadde det vært det homofile miljøet som fikk disse truslene mot seg, tviler jeg på at politiet ville henlagt saken uten videre. Hvis norske muslimer føler at de er nødt til å tåle mer hets som følge av denne henleggelsen, så er det svært beklagelig. Men jeg skjønner deres frustrasjon, sier Lippestad.

– Vi skal ikke ha et straffesystem som forskjellsbehandler minoriteter. Det viktigste er at de som skal vernes av paragrafen behandles likt, legger han til.

Nettavisen har forelagt politiinspektør Anne Langseth kritikken, som svarer følgende i en e-post:

«Det er slik at ytringer man har kommet med offentlig kan bli gjengitt. En gjengivelse av et utsagn gjenspeiler ikke nødvendigvis gjengivers eget syn. Det foreligger ingen objektive holdepunkter for at sitatet er skrevet for å diskriminere andre. På bakgrunn av dette vurderes ytringen som en ren gjengivelse og ikke som en hatefull ytring fra SIAN. Politiet kan ikke se at det er begått noe straffbart her og har derfor henlagt saken».


Uenig

John Christian Elden fungerer som bistandsadvokat for flere av Sians medlemmer. Han er uenig i at kommentarene i Facebook-gruppa oppfordrer til vold mot muslimer. I stedet mener han at ansvaret ligger på moderatorene i Facebook-gruppa – ikke de som har kommentert.

– Det er en åpen Facebook-gruppe, og det synes utlagt som en kommentar fra tilfeldige personer. Men Sian har et redaktøransvar dersom det kommer ulovlige innlegg som de med vilje ikke har fjernet etter å ha sett dem. Dette tolker jeg imidlertid ikke som noen trussel, men en kommentar til Ashrafs nokså satt på spissen uttalelse mot lovlig koranbrenning.

Jeg forstår at Facebook-posten er en gjengivelse av det som står i Ashrafs innlegg i Oslodebatten, men bør ikke intensjonen til den som gjengir innlegget ha noe å si?

– Intensjonen til de som skriver er avgjørende. Her virker det mer som et «ja, hvis det er det han vil så. Men nekte oss å brenne bøker skal han ikke få til» – enn en direkte oppfordring. Gitt at Ashrafs uttalelse var en spissformulering, da jeg tror han ikke ønsker å bli brent fremfor en bok, må svaret tolkes på samme måte, avslutter Elden.

Nettavisen har vært i kontakt med Ashraf, som skriver at han for øyeblikket ikke har kapasitet til å uttale seg om saken.

Beskyttes av ytringsfriheten

Tidligere i sommer ble et stort Pride-flagg funnet påtent på Haugenstua, øst i Oslo. Dette skjedde kun dager etter masseskytingen mot det homofile utestedet London Pub i Oslo hvor to menn i 60-årene mistet livet.

I etterkant av flagg-brenningen gikk Oslo politidistrikt ut og etterlyste de som tente på flagget. De betegnet brenningen av flagget som hatkriminalitet.

Da mente Lippestad at politiet nok en gang forskjellsbehandlet minoriteter.

– Jeg skjønner frustrasjonen som er kommer rundt forskjellsbehandling av minoriteter når det dreier seg om ytringsfriheten, og strafferammer rundt hatkriminalitet, sa Lippestad til Nettavisen den gang.

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kai Spurkland, begrunnet dette med at det var annerledes dersom koraner eller Pride-flagg ble stjålet, da politiet alltid har grunnlag for å etterforske tyverier og skadeverk.