Gå til sidens hovedinnhold

Oppfyller kravene til fartshump

I ti år har beboere i Munkerudkleiva presset på for å få en fartshump i starten av veien. Samferdselsetaten sier fortsatt nei.

Munkerud: I løpet av høsten får Bydel Nordstrand 32 nye fartshumper.

Gry Kirsti Skjønhaug trodde ikke sine egne øyne da hun ikke fant Munkerudkleiva på listen.

Det ser nesten ut som vi er oversett. Argumentene Samferdselsetaten kommer med, er jo nettopp de kriteriene vi mener Munkerudkleiva oppfyller. Veien kvalifiserer til en hump. Alle argumentene tilsier det, og vi burde få den uten å måtte krangle, sier hun etter å ha lest etatens svar.

Alle kan ikke få

Ved revidering av fartssoneplanen for Bydel Nordstrand kom det inn over hundre ønsker. Vi kan vanskelig ivareta alle. Før forslaget ble sendt byråden for vedtak var saken ute på høring hos blant annet bydelen, som er en viktig høringsinstans. Bydelen foreslo heller ikke humper i Munkerudkleiva. Munkerudkleiva er en relativt smal vei uten stor gjennomkjøringstrafikk, og det ble derfor ikke aktuelt med flere humper i veien i denne sammenheng, forteler ingeniør Hilde Gundersen i Samferdselsetaten.

Hun sier videre at det endelige forslaget er basert på egne faglige vurderinger i tillegg til ønskene.

Vurderingene baserer seg på om veien innbyr til stor fart, har stor gjennomgangstrafikk eller om det er behov for hump for å ivareta sikkerheten til kryssende fotgjengere, eller for å redusere fartsnivået foran kryss og gangfelt.

Bør lytte

Gry Kirsti Skjønhaug tror ikke Samferdselsetaten kan være klar over i hvilken grad Munkerudkleiva blir brukt til kjøring til og fra Nordstrandveien.

P. A. Holms vei er stengt, og neste mulighet til å komme inn til Munkerudområdet er Munkerudveien ved kirkegården. Det er langt mellom disse to innkjøringene, og det blir helt naturlig for bilister å bruke Munkerudkleiva for å komme til og fra arbeid. Så å si at dette er en smal vei uten gjennomgangstrafikk blir helt, helt feil.

Skjønhaug mener Samferdselsetaten heller bør lytte til beboerne istedenfor å komme med slike utsagn. Riktignok har Munkerudkleiva to fartsdempere i den andre enden, i bakken opp til Nordstrandveien.

Men det hjelper ikke når det råkjøres på den lange flate strekningen mellom Rådyrstien og Brattvollveien. Bilistene respekterer ikke fartsbegrensningen på 30 km/t, men gasser istedenfor opp til det dobbelte. De siste årene har det vært et generasjonsskifte i veien. Vi har mange små barn og skoleelever på vei til og fra Munkerud skole. Mange foreldre er redd for å la de gå i Munkerudkleiva, og kjører dem istedenfor. Resultatet er enda mer trafikk, sier en oppgitt Skjønhaug.

Aksjon skolevei

Hun forteller at Munkerudkleiva og foreldrenes kamp for en fartshump har ført til oppslag både i aviser og på TV. Hun er glad ingen menneskeliv er gått tapt så langt, men nylig måtte en katt bøte med livet.

Vi her innerst i Munkerudkleiva mener Samferdselsetatens avgjørelse må være en feiltakelse. Vi gir oss ikke før humpen er på plass. Nå tar vi kontakt med bydelspolitikere og Aksjon skolevei for å få hjelp. Kanskje kan politiet hjelpe oss med en radarkontroll i tillegg, håper Gry Kirsti Skjønhaug.Veien kvalifiserer til en hump. Alle argumenter tilsier det.

@Sitat.signatur.nyhet: Gry Kirsti Skjønhaug

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene