Gå til sidens hovedinnhold

Oppgitt over manglende undergang

- Merkelig at det kan gå flere år uten at realiseringen av undergangen blir fulgt opp - også av kommunen, sier Heilo-vel-leder Solveig Evang.

NYDALEN: Solveig Evang - ny leder i Heilo Vel - boligområdet på andre siden av Gunnar Schjelderups vei og Nydalen Kvarter - er oppgitt over enda en undergang-forsinkelse.

Hvem følger opp?

- Vi synes jo det er veldig merkelig i en slik sak som dette - hvor en utbygger i reguleringsplan vedtatt av bystyret, og som også har bestemmelse om at undergangen skal bygges - at det kan gå flere år uten at realiseringen av undergangen blir fulgt opp? Ikke bare fra utbyggers side - men at heller ikke kommunen selv på noen som helst måte sørger for at slike bestemmelser blir etterlevet. Da kan man jo bare inkludere all verdens lovnader i et reguleringsforslag og så droppe å gjøre noe med det innen tidsfristene. Det ser jo ikke ut til å få noen konsekvenser for utbygger likevel, sier Evang.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten vedrørende etatens rolle i slike problemstillinger, men har ennå ikke mottatt noen tilbakemelding.

Naturlig krysningspunkt

- Undergangen er viktig å få på plass. Helt siden Heilo ble utbygd på 50-tallet, har det vært ferdsel der hvor undergangen skal komme. De som hadde barn her på den tiden, forteller at ungene hadde en farlig skolevei ved først å krysse toglinja, for deretter å gå over Ringveien. Det var riktignok ikke så mye trafikk den gangen. Gangbru over ringveien kom etter hvert, og beboerne her har også hele tiden hørt at det skulle komme undergang under Gjøvikbanen. Men den gang ei! sier en skuffet velleder.

- Det er mange barn og ungdommer i området her, på begge sider av Ringveien. For å komme til skoler - blant annet også Grefsen barneskole - og barnehager er dette et naturlig krysningspunkt. Slik det er nå, kjører forelder barna sine hit og dit, pga. mange trafikkfarlige veier og kryss (bl.a. Storokrysset og undergangen ved Nydalen stasjon), noe som fører til enda mer biltrafikk. Med undergangen på plass, ville mange flere kunne gå/sykle, sier Evang videre.

Reklame

Så enkelt kan du sende blomster på døren