Gå til sidens hovedinnhold

Oppgradering utsettes

Thomas Heftyes plass har vært et tema i mange år. Selv om mange er positive til en oppgradering, er det mangel på ressurser. Behandlingen av saken er utsatt.

BYGDØY ALLÉ: Til tross for mye pågang fra Bygdøy allé Aksjonen i mange år, står saken om en oppgradering av Thomas Heftyes plass stille. Da byrådsskiftet var et faktum, ble behandlingen utsatt, ettersom den nye byråden, Merete Agerbak-Jensen, måtte sette seg inn i saken fra start. Behandlingstiden er utsatt til nærmere sommeren.

Vi har hatt stor støtte fra naboer, fordi de fleste vil ha en slik møte- og arrangementsplass, sier Lorenz Tanner.

Brolegging av Thomas Heftyes gate ble lagt i sommer, noe som ble prioritert fremfor oppgradering av plassen.


Ja til plass

Det tidligere bydelsutvalget Bygdøy-Frogner var enstemming om å gjøre plassen til en møteplass i 2005. Samme mening står den dag i dag hos bydelsutvalget Frogner.

Dette er på prioritert liste. Vi mener at det skal rustes opp på plassen og vi må stå på for dette, sier Ole Malmsteen (Frp), leder for Miljø- og bydelsutviklingskomiteen i Bydel Frogner. Han forteller videre at MIBU også har et ønske om å flytte drosjeholdeplassen og stenge av gaten for utkjøring.

Saken må vi bare fortsette å kjempe for og tas opp på nytt, sier han.


Har ikke ressurser

Samferdselsetaten skriver i et brev til bydelen i 1999 at forslaget om oppgraderingen er interessant, men at det krever en full reguleringsbehandling. I sin uttalelse fra 2005 informeres det om at etaten er positive til oppgraderingen, men at mangelen på ressurser gjør at saken ikke er prioritert. Konklusjonen er at behandlingen utsettes. Lokalavisen har forsøkt å få tak i både byråden og byrådssekretærene før deadline, uten hell.

Dette er ikke en sak som er overlagt oss, så vi har ingen uttalelse på den, forteller Anne Aakervik i Friluftsetaten. Hun forteller at dette ikke er feil. Saken har heller ikke være oppe i miljø- og byutviklingskomiteen i Bystyret.

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album