Gå til sidens hovedinnhold

- Opplever at jeg har fått et kjeltringstempel

Anders Talleraas og Magnus Stangeland var begge skuffet etter den knusende dommen Oslo tingrett.

De tidligere stortingsrepresentantene ble i Oslo tingrett dømt for grovt uaktsomt bedrageri i stortingspensjonssaken, i tråd med aktors påstand.

Mens Magnus Stangeland ble stående igjen og snakke med pressefolkene etter at dommen hadde falt, ga Anders Talleraas noen korte kommentarer før han brøytet seg vei forbi horden av mediefolk og forsvant ut av rettssalen. Han var tydelig preget etter domsavsigelsen. For hans del lød dommen på seks måneders ubetinget fengsel.

PFD: HER ER HELE DOMMEN
Stavrum: - Hard, men riktig dom

- En streng dom
- En streng dom. Det er min umiddelbare kommentar, sa Talleraas like etter at dommen hadde falt.

- Jeg opplever at jeg har fått et kjeltringsstempel med denne dommen, sa han til pressen før han forlot rettssalen - uten at han utdypet dette.

- Det verst tenkelige utfallet
Magnus Stangeland ble dømt til 60 dagers fengsel. Begge ble dømt til å betale saksomkostninger, hver på 100.000 kroner. Begge tok betenkningstid på spørsmålet om de godtar eller vil anke dommen.

- Det var det verst tenkelige utfallet, var Stangelands kommentar til dommen.

Før dommeren begynte å lese dommen, sa han at han var forberedt på alt.

- Opplever du at du har fått et kjeltringstempel?

- Det er klart at når du blir puttet i fengsel, så forbindes det med kjeltringstreker, sa Stangeland til Nettavisen og gir uttrykk for at dommen føles dypt urettferdig og at han og Talleraas er gjort til syndebukker.

- Vi ble sittende i den sorte gryte.

Fra domsavsigelsen:

  • Magnus Stangeland er sterkt å bebreide for at han ikke kom til bunns i om styrehonorarer skulle regnes som en del av inntekten. Han har grovt uaktsomt gitt et feilaktig bilde av sin inntekt, og unnlatt å undersøke hvordan loven var ment.
  • Retten finner det bevist at Anders Talleraas var klar over at det gjaldt en inntektsbegrensning, og at Talleraas ikke ga riktige opplysninger om sin inntektssituasjon.
  • Retten mener at honorarer regnes etter loven som inntektsgivende arbeid.
  • Talleraas og Stangeland hadde inntekt som langt oversteg inntektsgrensen.
  • Heller ikke sporadiske og tilfeldige inntekter skulle overgå inntektsgrensen.
  • Retten finner hevet over rimelig tvil at det foreligger praksis i Stortinget for at personer som har hatt inntekt over inntektstaket ikke har fått innvilget pensjon etter 75-årsregelen.
  • Retten finner det bevist utover rimelig tvil at både Anders Talleraas og Magnus Stangeland allerede på søknadstidspunkt hadde inntekter som var over inntektstaket, og at de ville fortsette å få slike inntekter.
  • Retten mener også at Stangeland og Talleraas villfaret pensjonsstyre ved å holde tilbake informasjon om inntekt.
  • Retten finner det bevist at Talleraas og Stangeland ikke ville fått pensjon hvis de hadde gitt korrekt informasjon om sine inntekter.
  • Begges forledelse har voldet tap for pensjonsordningen.

PFD: HER ER HELE DOMMEN
Talleraas: - Har fått et kjeltringstempel
Stavrum: - Hard, men riktig dom

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar