*Nettavisen* Nyheter.

Opprørerne knocket ut

Opprørene i Opticom ble på en meget dramatisk generalforsamling fintet fullstendig ut på sidelinjen av Robert Keith og Thomas Fussell. Etter møtet ble det dramatikk. Les den oppsiktsvekkende saken her

19.05.08 00:19

Det ble en svært dramatisk og ladet generalforsamling i Opticom torsdag kveld. Det hele startet med forventning til de femti fremmøtte aksjonærene om at det skulle fremlegges en rapport som ville redegjøre for de tidligere styret, med Fussell og Keith i spissen, sine disposisjoner.Men i stedet overtok Fussell og Keith makten med en finte man skal lete lenge etter i norsk finanshistorie. Finten førte til at styret i Opticom, som ledes av Anders Eckhoff, allerede under første halvdel av generalforsamlingen ble avsatt.I henhold til loven startet det nye styret, med Thomas Fussell som styreformann, Robert Keith og Ralf Caraballa, umiddelbart startet sitt virke. De bestemte at granskningsrapporten og redegjørelsen ikke skal bringes frem på generalforsamlingen.Les om granskningsrapporten her:


Hard granskningskritikk av Fast

Starten

Det hele startet med at stemmer ble talt opp. Til sammen var over 13,7 millioner stemmer tilstede, eller 85 prosent.Fussell starter showet. Han krever at dagsorden endres, ved at man først velger styremedlemmer. Han hevder at styremedlemmene som da satt ikke var lovlig valgt. Etter at det nye styret skulle velges kunne man da behandle spørsmålet som var punkt fire på dagsorden: Styrets granskning av Robert Keith, Thomas Fussell og Hans Gude Gudesen.Anders Eckhoff luktet snart lunten på hva som var i ferd med å skje. Han ba om at Fussell gjorde det klinkende klart at han dermed ikke ville fremlegge rapporten og presentasjonen som Eckhoff & co. hadde forberedt til generalforsamlingen.Dette gav aldri Fussell, som mente at styret Eckhoff representerte er ulovlig valgt og dermed burde avsettes snarest.Eckhoff raste deretter fra talerstolen og mente dette var en finte, slik at de ikke ville kunne fremlegge rapporten som de hadde forberedt. En redegjørelse ville uansett komme frem, selv om det ikke skjedde under generalforsamlingen.Men saken ble tatt opp til votering. Eckhoffs anmodninger gikk ikke hjem. Til det var overtaket til Fussell og Keith sammen med Fast alt for stort.8,15 millioner aksjer stemte for, 3,37 millioner stemte mot og 2,2 millioner frasto fra å avlegge stemme. Et knusende nederlag.Ekspress-styre

Deretter gikk man videre på et styrevalgt. Eckhoff måtte bare konstatere at slaget var tapt. At de ikke ville vinne igjennom et styrevalg var ingen overraskelse, den hadde alle inkludert Eckhoff allerede forsont seg med. Men nå risikerte man at et nytt styre ville bestemme at rapporten fra granskningsutvalget ikke skulle fremlegges aksjonærene.Eckhoff, sammen med Stordalen og Orkla, valgte å ikke stille opp et alternativt styre til forslaget fra Thomas Fussell. Ikke overraskende var Fussells styreforslag bestående av han selv som styreformann samt Keith og Carballal.Da det ikke var noen motstandere til dette forslaget ble dette utfallet. Etter at forslaget ble vedtatt ba Fussell møtelederen om en kort pause, til heftig protest fra de fremmøtte. Da dette ble innvilget hastet Fussell og Keith sammen med sine rådgivere for å ha sitt første styremøte.Knock out

Etter det høyst uvanlige og improviserte styremøtet kom Fussell og Keith tilbake i generalforsamlingssalen. Da neste sak var på agendaen: Styrets redegjørelse, kom Fussell opp på talerstolen.Han krevde at dette punktet ble strøket fra agendaen, og at den redegjørelse som Eckhoff og hans styremedlemmer hadde gjort klar, var eiet og betalt av Opticom og ikke skulle fremlegges.Fussell hevdet fra talerstolen at dette materialet potensielt kunne være skadelig, og at styret i Opticom ikke kunne la dette offentliggjøres før de selv hadde gransket rapporten. Fussell gjorde også et poeng over at han selv hadde blitt innkalt til møte med granskningskomiteen, men dette skjedde på julaften.Henrik A. Christensen, som da var tidligere styremedlem i Opticom og advokat, raste mot møtelederen og mente han skulle ta stilling til om man kunne fjerne dette punktet fra sakskartet. Man hadde jo allerede godtatt dagsorden, mente Christensen.Det ble så stilt alvorlige spørsmål fra opprørenes side om hvorfor de ikke vil la rapporten komme ut.Det kom også frem at Hans Gude Gudesen, som var en del av styret til Opticom da Eckhoff ledet det, ikke ville at rapporten styret hadde laget skulle komme frem. Til iMarkedet.no under møtet sa Gudesen at han gjerne vil ha åpenhet rundt dette, men på talerstolen sa han at de involverte partene burde få innsyn i rapporten før den presenteres.Fussell instruerte også tidligere styreformann Anders Eckhoff til å holde rapporten konfidensiell.Men advokat Keiserud, som var valgt til å lede møtet, valgte å la generalforsamlingen stemme over forslaget om å ta dette punket av dagsordenen. Dermed kunne ikke Eckhoff presentere produktet av sin granskning til aksjonærene og pressen.Dette medførte heftige protester og dyp irritasjon til de fremmøtte. Dermed hadde Fussell og Keith klart å forhindre at rapporten skulle bli presentert.Laber lønn

Det siste punktet på agendaen var kompensasjon til styret. Eckhoff krevde til sammen 225.000 kroner for det månedslange styrevervet, som hadde resultert i åtte styremøter. Styreformann Eckhoff mente han skulle ha 75.000 kroner, mens de resterende ville ha 50.000 kroner.Gudesen ville ikke ha kompensasjon.En advokat fra advokatkontoret Ræder, som representerer Fussell og Keith, kom da til talerstolen og fortalte at de ville foreslå en kompensasjon på linje med det som styret i Opticom tidligere hadde gitt. Det vil si 150.000 kroner for ett år, men bare for den måneden de hadde sittet i styret. Ergo 150.000 kroner delt på 12 måneder til hver av styremedlemmene.Ergo ble månedslønnen stusselig.Eckhoff reiste seg da opp og bemerket over til Fussell og Keith:- Får vi noen opsjoner?Etterspill og skitne triks

Men møtet var ikke slutt selv om Keiserud hevet møtet. Eckhoff og Petter Stordalen proklamerte høylydt at de ville fremlegge rapporten uansett hva Fussell og Keith måtte mene.Dette førte til en meget amper stemning der Fussell og Keiths advokater raste mot Eckhoff og flere av de fremmøtte minoritetsaksjonærene.Anført av en hissig konstituert administrerende direktør Erling Svela prøvde Opticom-ledelsen å hindre pressen og alle oppmøtte aksjonærer å høre advokat Anders Eckhoff sin rapport om granskningen.Svela hadde fått tak i Kongressledelsen ved Folkets Hus og fikk dem til å beordre lydteknikeren i salen til å kutte lyden fra talerstolen. De prøvde sågar å få de ansatte ved Folkets Hus til å slå av alt lys og strøm, men det nektet de ansatte på grunn av sikkerhetsmessige hensyn.Men presentasjonen ble holdt, selv om Eckhoff måtte beklage:Det var ikke mye nytt som fremkom, og det vesentligste var allerede kjent av pressen.Les om granskningsrapporten her:


Hard granskningskritikk av Fast

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.