Oppsiden dominerende i tankmarkedet

Risikoen for en full kollaps i stortankmarkedet er fallende mener skipsmeglerhuset P.F.Bassøe. De mener at kreftene på oppsiden fortsatt er dominerende

19.05.08 01:11

Dette går frem av en oppdatering skipsmeglerhuset har sendt ut fredag.Ratene for VLCC'ene, supertankere på over 200.000 dødvekttonn, snudde brått opp igjen sist uke etter å ha falt under breakeven nivåer forrige fredag.De store svingningene indikerer stor volatilitet i VLCC-markedet, mener Bassøe. Det er også en indikasjon på at markedet fortsatt er godt balansert, melder Bassøe. Etterspørselen etter stortankskip er sesongmessige på sitt laveste nivå i andre kvartal, men Irak og og de lave oljelagrene forstyrrer bildet.Når det gjelder utviklingen videre så vil utviklingen i oljemarkedet være avgjørende. Forventningene om en kollaps i oljeprisen og store kutt i OPECs oljeproduksjon har i den forbindelse vært et aktuelt scenario, men Bassøe mener at sannsynligheten for dette er fallende.Bassøe peker på at oljelagrene i USA kun har vist en marginal økning samtidig som etterspørselen fra raffineriene har økt. Det samme er trenden i Japan, og Bassøe mener at det er en indikasjon på at den voldsomme OPEC-produksjonen i første kvartal ikke var så vill som fryktet.Bassøe mener at ubalansen i oljemarkedet fortsatt er så stor at et par måneder med høye oljeproduksjon i Midtøsten ikke er nok til å fylle lagrene opp igjen.- Dette synet har positive implikasjoner for fraktmarkedet. Dersom OPECs "overproduksjon" i første kvartal viser seg å være uadekvat til å fylle gapet som følge av tapet av Irak, vil presset øke for mer OPEC-olje for å kunne møte økt etterspørsel denne sommeren, skriver Bassøe i oppdateringen.Bassøe mener at høy amerikansk oljeetterspørsel vil være et nøkkeltema i dette scenarioet, og føre til økt etterspørsel målt i tonnmil.En fallende dollar kan også gi økt etterspørsel, mener Bassøe, spesielt fra asiatiske oljekjøpere på jakt etter "billig" olje.Den siste positive faktoren i markedet er den plutselige aktivitetsøkning i opphuggingsmarkedet, hvor åtte supertankere i løpet av to uker er solgt til skrap.- Vi opprettholder et positivt bias når det gjelder utsiktene for stortank markedet. Caset for et overforsynt oljemarked ser mindre holdbart ut, skriver Bassøe som mener at nedsiden ligger i en svak makroutvikling.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.