Gå til sidens hovedinnhold

Opptur for tankratene

Stortankratene har fått seg et løft før helgen etter god aktivitet i markedet, og ratene er på de høyeste nivåene på seks måneder.

- Tidene er i endring, skriver skipsmeglerhuset P.F. Bassøe i sin ukentlige markedsrapport. Det kan også sies om Bassøe som rett før helgen meldt av tre medarbeidere har sagt opp.Bakgrunnen for oppturen for tankratene er ifølge Bassøe et stort lasteprogram for mars og en tidlig start på aprilprogrammet. Resultatet har vært robust aktivitet den siste uken og et løft i ratene i slutten av uken.VLCC-raten fra Midtøsten til Korea har steget med hele 15 poeng til worldscale 95 den siste uken. På timecharterbasis gir det en dagrate på hele 74.900 dollar.Ratene vestover fra Midtøsten steg noe mer moderate 7,5 poeng til ws 67,5, som gir 58.000 dollar per dag. Ratene er nå på de høyeste nivåene på seks måneder.Aktiviteten har ført til en reduksjon i antallet tilgjengelige VLCC'er i Midtøsten, men Bassøe påpeker at presset i markedet ser ut til å være lavere på fremtidige posisjoner. Men på kort sikt er det utsikter til videre oppgang.VLCC-markedet i Atlanterhavet opplevde ikke det samme draget og ratene fra Vest-Afrika til Mexicogolfen steg marginale 2,5 poeng til ws 82,5. Det gir en timecharterrate på 58.350 dollar per dag.Suezmax-markedet viste en flat utvikling og ratene fra Vest-Afrika til USA holder seg på pluss ws 100, som gir 37.600 dollar per dag. I det indre Middelhav falt ratene tilbake fra ws 95 til 87,5, eller 26.800 som er det laveste nivået det siste året.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett