Gå til sidens hovedinnhold

Optimal utholdenhetstrening

Hva er optimal trening for elite utholdenhetsutøvere?

(SIDE2): Utholdenhetstrening innebærer en manipulering av treningsintensitet, varighet, og frekvens, med mål om å maksimere prestasjonen.

Et antall studier av treningen til nasjonale og internasjonale konkurranseutøvere i utholdenhetsidretter er gjennomført. Disse trener 10-13 ganger per uke med en typisk intensitetsfordeling på ca 80 prosent av treningsøktene utført ved lav intensitet (ca 60-80 prosent av maksimal hjertefrekvens), og ca 20 prosent med høy intensitet (over 90 prosent av maksimal hjertefrekvens), for eksempel intervalltrening.

Denne artikkelen er levert av Trening.no

Treningsstudier utført på allerede godt trente utøvere gir ikke noen overbevisende bevis for at en større vekt på høy intensitet intervall trening gir langsiktige resultater gevinster. Det er derfor rimelig sterke bevis for å konkludere med at en omtrentlig fordeling av 80 % lavintensiv og 20 % høyintensiv utholdenhetstrening gir gode langsiktige resultater blant utholdenhetsutøvere. Ideen om at det er en totalt ulik fysiologisk effekt av høyintensiv og lavintensiv utholdenhetstrening er også trolig overdrevet. Begge metodene synes å generere overlappende fysiologisk tilpasninger og er sannsynlig komplementære.

LES OGSÅ RELATERTE ARTIKLER HER:

Kom i form med 20 minutter utholdenhetstrening

Optimaliser din utholdenhetstrening

Introduksjon treningsprogram utholdenhet

Høyintensiv trening viktig
Generelt vil en økning i total treningsmengde korrelerer godt med langvarige forbedringer i fysiologiske variabler og utholdenhetsprestasjon. Høyintensiv trening er en viktig komponent i treningen til alle vellykkede utholdenhetsutøvere. Imidlertid, om ca to høyintensive treningsøkter per uke gjennomføres, ser dette ut til å være tilstrekkelig for å påvirke fysiologiske tilpasninger og prestasjonen uten å føre til overtrening på lang sikt.

Formtopping
En stor utholdenhetsbase, bygget på høye treningsvolumer på lav og moderate intensiv intensitet, kan være en viktig forutsetning for å tolerere og respondere godt på en økning i treningsintensitet på kort sikt. Denne effekten utnyttes blant annet under formtopping hos godt trente utholdenhetsutøvere. I denne perioden vil eliteutøvere redusere totalt treningsvolum litt samtidig som de forsiktig øker volumet av høyintensiv trening. En gradvis større polarisering av treningsintensitet karakteriserer denne overgangen. Imidlertid, sammenlignet med klassiske modeller for treningsperiodisering, med store svingninger i volum og intensitet, forblir den grunnleggende intensitetsfordelingen ganske like hele året. Nesten ingen forskning som undersøker effekten av ulike modeller av langsiktig periodisering for utholdenhetsutøvere er imidlertid tilgjengelig.

Reklame

Kun 3 timer igjen: Her får du oversikt over alle salgene