*Nettavisen* Nyheter.

Optimistiske innsatte

Foto: Colourbox (Nettavisen)

Både kvinnelige og mannlige innsatte har stor tro på at de vil klare å avstå fra kriminalitet etter endt soning. Det er problematisk.

13.09.10 17:00

Det er flere risikofaktorer som gjør det vanskeligere for innsatte å unngå kriminalitet etter endt soning. Blant dem er grad av formell utdanning, tilknytning til arbeidslivet og fast bopel.

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen har undersøkt hvor stor tro innsatte har på at de skal klare å unngå nye kriminelle handlinger etter endt soning.

Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med Fafos levekårsundersøkelse blant innsatte fra 2003.

- Vi ville se på hva som påvirker muligheten og den enkeltes vilje til å klare det, samt de faktiske mulighetene til å leve et annet liv. Spørsmålet er hvor sannsynlig det er at man faktisk vil klare å avstå fra kriminelle handlinger hvis man prøver, sier Friestad til forskning.no.

Sosiale problemer
225 menn og 35 kvinner deltok i undersøkelsen som viste omfattende sosiale problemer blant begge kjønn. 86 prosent av kvinnene og 66 prosent av mennene oppga at de var arbeidsledige da de ble satt i fengsel.

69 prosent av kvinnene og 56 prosent av mennene oppga å ha et narkotikaproblem. Til tross for dette mente 79 prosent av mennene og 88 prosent av kvinnene at de hadde gode eller ganske gode muligheter for å lykkes i å ikke begå kriminelle handlinger etter løslatelse.

Paradoks
- Det er egentlig litt paradoksalt ettersom risikofaktorene blant begge kjønn er høye, noe som gjør at de faktiske mulighetene for å lykkes ikke er så store.

- De innsatte har omfattende problemer og det blir derfor en stor utfordring å få det til. Det er et stort spenn mellom idealer og realiteter, sier Friestad.

Hun forteller at å være for optimistisk faktisk også kan gjøre det vanskeligere å lykkes.

- Dersom den innsatte er for innstilt på at det kommer til å ordne seg, er det ikke sikkert at han eller hun gjør tilstrekkelige forberedelser før løslatelsen til å klare det. Man har da ikke en realistisk oppfatning av hvordan det kommer til å bli, og blir derfor slått overende av realiteten, sier Friestad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.