OSLO (Nettavisen): Det begynner å gå inflasjon i minnesteder etter 22. juli-terroren, mener en av dem som ble hardt rammet.

«Ordet minnested begynner for meg å miste sin tyngde, akkurat som unnskyld, beklager og vi tar ansvar», skriver Utøya-pårørende Marit Østli Trønnes i et innlegg på Facebook som har vekket engasjement.

Les også: - Dere glemmer at det er noen som skal bo midt oppe i alle disse minnene og sorgen

- Jeg synes det går litt for fort. Hva er for eksempel hensikten med et minnested på Sørbråten på landsiden ved Utøya? spør Østli Trønnes når Nettavisen spør om en kommentar.

Mistet en datter

Hun mistet datteren Elisabeth Trønnes Lie (16) på Utøya. Hun var en av ungdommene som ble skutt og drept i storsalen i kafebygget. Elisabeths søster Cathrine slapp fra det med livet, men ble hardt skadet.

Sist uke ble det kjent at statens eget fagorgan for kunst i det offentlige rom, KORO, har valgt ut kunstnere som skal utforme nasjonale minnesteder i Regjeringskvartalet og ved Utøya.

Les juryens begrunnelse i konkurranse for minnesteder etter 22. juli

Vil lage kunstig kløft

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg vant konkurransen. Hans idé er å skjære bort en del av odden Sørbråten. Kløften som inngrepet lager skal utgjøre et symbolsk tomrom. I fjellveggen på den andre siden er det meningen å gravere inn navnene på de drepte. Massen som fjernes er tenkt brukt på minnestedet i Regjeringskvartalet.

Trond Blattmann, leder for støttegruppen etter 22. juli, uttalte til mediene at tilbakemeldingene fra de pårørende på forslagene om nasjonale minnesmerker har vært veldig positive. Nestlederen i støttegruppen, John Hestnes, satt selv i juryen og uttalte til Ringerikes Blad at det var 90 prosent støtte hos de pårørende til Sørbråten-ideen.

Kritisk til støttegruppen

Marit Trønnes Lie, som selv er medlem i støttegruppen, sier hun ikke kjenner seg igjen.

- Det er de som har meldt seg ut av støttegruppen, og det er mange i støttegruppen som ikke er enige, sier hun.

Hun sier hun er enig i at det skal være nasjonale minnesteder, men at prosessen har gått for fort. Særlig reagerer hun på forslaget om et minnested på Sørbråten.

Om sin egen og familiens sorg etter tragedien, sier hun dette:

- Ting er ikke så mye annerledes for oss enn det var rett etterpå. Vi tar en dag av gangen. Vi lever fortsatt ikke slik vi gjorde før, men tar små skritt framover. Jeg har et nettverk av andre pårørende og etterlatte og har stor nytte av dette.

I sitt innlegg skriver Østli Trønnes at hun synes det er fint med et felles minnested i de berørte kommunene og lokalt i Oslo. Når det gjelder Utøya mener hun stedet bør bevares slik det er og forbli et minne over tragedien som kostet 69 mennesker livet.

Les Marit Østli Trønnes' innlegg i debatten her:

Minnested til besvær

Etter 22. juli 2011 har vi fått minnemonument i 56 kommuner i Norge, 2 kommuner takket nei til dette. Vi som mistet våre kjære denne dagen har private gravsteder hvor vi kan gå og minnes. Det skal opprettes minnested i regjeri ngskvarteret hvor samtlige 77 som ble drept skal navngis. Det skal også bli et rosemonument i Oslo hvor både pårørende og andre berørte har fått laget roser hos smeder rundt omkring både i Norge og andre steder i verden.

Et minnested for de 69 som ble henrettet på Utøya skal lages på Sørbråten i Hole kommune, et sted på landsiden som ikke tidligere er nevnt i sammenheng med Utøya, eller 22. juli. Det skal også lages et minnested på selve Utøya.

Hvem skal disse minnestedene være til for? Hva er hensikten?

Ordet minnested begynner for meg å miste sin tyngde, akkurat som unnskyld, beklager og vi tar ansvar. Ja, jeg synes det er fint med et felles minnested i de berørte kommunene. Ja, jeg synes det er fint med et minnested lokalt i Oslo, men da synes jeg rosemonumentet skal inkluderes i det. Nei, jeg synes ikke det skal være et minnested på landsiden ved Utøya.

Nei, jeg synes ikke Utøya skal gjenreises og bli et modernisert leirsted for AUF.

Istedenfor bør Utøya bevares og forbli et minne på omfanget av denne katastrofale tragedien.

La bygninger stå slik de gjør.

La kulehull få være i fred.

Sett opp navneskilt der hver og en befant seg, både de som måtte bøte med livet eller ble rammet av sin tilstedeværelse.

Til sammenligning ville et «restaurert» Auschwitz aldri påkalt de samme sterke inntrykkene eller de forebyggende effektene og holdningene overfor nye generasjoner. Dette er også tvingende nødvendig å løfte fram i denne saken.